StartEkebygården
Kontaktobjekt
Publicerad 2017-07-10
Uppdaterad 2023-01-19 11:13

Adress: Carl Fribergs gata 3, 733 35 Sala

Telefon: 0224-74 94 42 (flygel 1-2), 0224-74 94 44 (flygel 3-5)
Telefontider: Läs mer om Ekebygården nedan.

Fax: 0224-141 35
E-post: Susanne.Ostborg@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Ekebygården är ett särskilt boende för äldre och ligger integrerat i ett hyresområde strax intill stadsparken i Sala.

Boendemiljö

Boendet har 34 lägenheter. Lägenheterna är ljusa och rymliga 1-or, 2-or samt 3-or med mindre kök eller trinetter. De flesta lägenheterna har antingen balkong eller altan. Skenor för taklyftar finns i alla lägenheter. Gemensam tvättstuga finns i källaren.

Vi har en parkliknande trädgård som vi utnyttjar på sommaren för grillning och andra uteaktiviteter. Där finns också fruktträd och bärbuskar.

Vård och omsorg

För oss på Ekebygården är målet att erbjuda den bästa möjliga omvårdnad. En kontaktman utses till varje boende med extra ansvar för att skapa kontinuitet i omvårdnaden, samt att brukare och anhöriga skall känna största möjliga tillit till att brukaren får optimal service och omvårdnad på boendet.

Kontaktmannen ansvarar för att en omvårdnadsplanering sker omkring 2 veckor från inflyttningen. Då bjuder vi in de som brukaren vill ha delaktiga för att gå igenom den boendes önskemål , så att vi kan erbjuda en individuellt anpassad omsorg. Kontaktmannen ser sen till att omvårdnadsplanen följs upp minst två gånger om året eller vid större förändringar.

Enhetschef, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast deltar vid behov.

Måltider

Frukosten tillagas på Ekebygården. Lunch och middag tillagas på kommunens kök på Jakobsbergsgården. Ibland lagar vi all mat på Ekebygården och dukar till fest; födelsedagar uppmärksammar vi speciellt.

Aktiviteter

På Ekebygården erbjuder vi dagligen aktiviteter för de boende som så önskar. En del av våra aktiviteter består i att sjunga, spela bingo, sittgymnastik eller läsa dagens tidning.

Vi får även besök av olika kyrkliga samfund och ideella föreningar som kommer och spelar och sjunger samt utevistelse.

Personal

Personalen på Ekebygården består av vårdbiträden, undersköterskor med bred kompetens och lång erfarenhet och får kontinuerligt kompetensutbildning.

Bild

Äldreboendet Ekebygården, Sala

Relaterade tjänster