StartÅsa Sahlberg, Verksamhetschef
Kontaktperson
Publicerad 2017-03-20
Uppdaterad 2023-01-19 11:12

Ärenden

Hemtjänst, korttidsenhet, dagverksamhet ÄO, trygghetslarm, vaktmästare

Adress: Fredsgatan 23, 733 31 Sala
Telefon: 0224-74 90 05
Fax: 0224-192 98
E-post: asa.sahlberg@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala