StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningNya regler om rökfria utomhusmiljöer från den 1 juli 2019
Nyhet
Publicerad 2019-06-24
Uppdaterad 2020-06-24 10:23
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft. Den nya tobakslagen innebär bland annat att rökning blir förbjuden på perronger, busshållplatser, uteserveringar, inhägnade idrottsanläggningar, lekplatser och entréer dit allmänheten har tillträde.

Syftet med att utvidga rökförbudet på en del allmänna platser, är att öka tillgängligheten för människor som inte vill eller bör exponeras för tobaksrök samt bidra till att färre börjar röka.

Ansvaret för att tobakslagen följs ligger på fastighetsägaren eller hyresgästen som råder över lokalen eller ett område utomhus. Vid exempelvis entréer till köpcentrum bör normalt fastighetsägaren ansvara för att rökförbudet följs och på en uteservering bör normalt restaurangägaren ansvara. För att följa den nya tobakslagen ska den som ansvarar för rökförbudet tydligt, genom skyltning informera om förbudet och vidta åtgärder med information och tillsägelser vid behov. Personer som, trots tillsägelser röker där rökförbud råder får avvisas från platsen men bara poliser och ordningsvakter har rätt att avlägsna.

Miljöenheten i Sala och Heby kommuner har tillsynsansvar över de rökfria miljöerna, och kommer under året att arbeta med information och uppsökande verksamhet till berörda fastighetsägare och verksamhetsutövare. Om allmänheten upptäcker att lagen om rökförbud inte följs uppmanar miljöenheten att i första hand kontakta ansvarig för platsen. 

Läs mer om de nya reglerna om rökfria utomhusmiljöer hos folkhälsomyndigheten.