StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningJustering av dagvattenavgift för vissa kunder
Nyhet
Publicerad 2019-02-19
Uppdaterad 2020-06-02 15:56

Ett arbete med att se över dagvattenavgiften för de kunder som är anslutna till kommunalt VA pågår. Det innebär att vissa kunder kan komma att få en ändrad avgift framöver.

Den 1 juli 2017 började en ny VA-taxa gälla i Sala kommun. En av förändringarna var debiteringen av dagvattenavgift som tidigare ingick i den fasta avgiften och alla kunder betalade för den. Med den nya VA-taxan ska bara de fastigheter som har nytta av VA-kollektivets dagvattenledningar betala en dagvattenavgift. Dessvärre har informationen om vilka som ska betala dagvattenavgift inte överförts på rätt sätt till vårt debiteringssystem. Vi överför nu denna information manuellt. Detta innebär att kommande fakturor för kommunalt VA kan komma att skilja sig åt från tidigare fakturor för några av våra kunder. För de kunder där vi inte hinner genomföra ändringen, innan kommande faktura skickas ut, justeras avgiften till nästa faktura i juni.

Räkneexempel

För en normalvilla med en förbrukning på 150 m3 vatten blir kvartalsfakturan

  • Med tjänsterna vatten och spillvatten 1 070 kr
  • Med tjänsterna vatten, spillvatten och dagvatten 1 308 kr

För mer information

Kontakta kundtjänst på telefonnummer 0224-74 74 05 eller via e-post va-ren@sala.se.