StartAvgifter och regler, abonnemang
Informationstjänst
Publicerad 2022-01-10
Uppdaterad 2024-05-29 13:15

Avfallshanteringen i Sala kommun sköts av VafabMiljö.

VafabMiljös abonnemang för avfallshantering.

Har du frågor kring abonnemang och avgifter kontakta VafabMiljö.

Vill du har råd om sopsortering: Så sorterar du ditt avfall

Sorteringslista A-Ö