Servicemeddelande
Publicerad 2018-06-11
Uppdaterad 2020-01-17 14:54

På grund av detaljplanearbete kommer det under sommaren genomföras mark- och miljöundersökningar i bland annat Östaberg, Skuggan och Mamre.

Sala kommun arbetar med att detaljplanelägga ett antal områden för främst bostadsändamål.

Med anledning av detta kommer undersökningar av miljöförhållanden och geoteknik att utföras under sommaren och hösten i följande områden:

  • Östaberg
  • Skuggan – Skugganvägen
  • Skuggan – Banelundsgatan
  • Mamre – Korngatan.