StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningPåverkan på skolor med anledning av skogsbränderna
Nyhet
Publicerad 2018-06-07
Uppdaterad 2020-01-17 14:54

I nuläget finns inga planer på att evakuera någon förskola eller skola. Däremot finns förberedelser om bränderna skulle utvecklas på ett sätt som kan hota eller störa.

Krishantering 

Under torsdagsmorgonen 7 juni träffades samtliga förskolechefer och rektorer för att få information om skogsbränderna och inventera konsekvenserna för verksamheten.

I nuläget finns inga planer på att evakuera någon förskola eller skola. Däremot finns förberedelser om bränderna skulle utvecklas på ett sätt som kan hota eller störa.

För stunden finns inga indikationer på någon sådan fara. Däremot finns i förskole- och skolverksamheten barn och elever som evakuerats eller på annat sätt berörs av branden genom vägavspärrningar och liknande.

Rektorer och förskolechefer uppfattar att alla enskilda frågor är lösta, exempelvis när det gäller skolskjuts och andra transporter för evakuerade. Ambitionen är förstås att skapa så stor trygghet som möjligt i den situation som uppstått.

Mer information

Drabbade som har frågor kring detta uppmanas kontakta förskolechef, rektor eller den personal som de brukar ha kontakt med i förskole- och skolfrågor.