StartStöd efter branden
Informationstjänst
Publicerad 2018-06-08
Uppdaterad 2018-06-18 08:29

Information för dig som är drabbad av branden och söker krisinformation och olika former av krisstöd.

Ring ditt försäkringsbolag

Så fort som möjligt ska du ta kontakt med ditt försäkringsbolag och anmäla alla eventuella skador som uppstått, både personskador och materiella skador.

Länsförsäkringar Bergslagen har upprättat en skadejour, telefonnummer 590 000 som du kan ringa om du är i akut behov av att få kontakt.

Prata med någon

Att vara med om en brand är hemskt och det kan finnas behov av att tala med någon efteråt.

Närstående och andra personer i din närhet som ser och uppmärksammar behov är de som normalt ger krisstöd, men ibland kan det vara lugnande att tala med en utomstående person som har särskilda kunskaper och erfarenhet av att arbeta med människor i kris.

Om du vill ha kontakt med utomstående kan du till exempel vända dig till:

 • 113 13
 • Din vårdcentral eller Vårdguiden 1177.
  • Achima Care Sala vårdcentral, Järnvägsgatan 7A, 0224-584 84 (vard. kl. 8–16)
  • Sala Väsby vårdcentral, Järnvägsgatan 7A, 0224-584 00 (vard. kl. 8–16)
 • LRF Mälardalens omsorgsgrupp, Eleonore Marcusson, telefon 0171-41 76 33, e-post: eleonore.marcusson@lrf.se. Vid akuta omsorgsärenden: 076-145 45 35
 • Församlingsexpeditionen i Sala telefonnummer 0224-67 54 00
 • Sjukvårdsupplysningen: 1177
 • Nationella hjälplinjen: 020-22 00 60 (kl. 13-22)
 • Jourhavande medmänniska: 08- 702 16 80  (kl. 21-06)
 • BRIS vuxentelefon för frågor/oro som rör barn: 077-150 50 50 (vardagar kl. 10-12)
 • Rädda Barnens föräldratelefon: 020- 786 786 (mån-tors 18-21)
 • Rädda Barnens Stödlinje på flera språk: 0200–77 88 20 (alla dagar kl. 15-18). Svarar på arabiska, dari, pashto, somaliska, tigrinja, svenska och engelska.
 • Jourhavande präst 112

Att bemöta oro hos barn

Barn påverkas och känner oro och rädsla precis som vuxna, men deras sätt att tänka om det som hänt skiljer sig beroende på ålder och mognad. Barn kan tro att det som hänt är deras fel.

 • Bibehåll rutiner, det förutsägbara är extra viktigt när världen känns oförutsägbar.
 • Lyssna till vad barnet oroar sig för och ge åldersanpassade förklaringar. Ljug inte, men skräm inte barnet med information som inte är efterfrågad eller nödvändig.
 • Små barn kan tro att extrasändningar är den skrämmande händelsen som sker om och om igen. Om ni ser på nyheter, sitt med och förklara vad som hänt och varför. Program som ”Lilla Aktuellt” ger bra förklaringar för äldre barn.
 • Barn upplever världen genom vuxna runtomkring sig – försök att inte överväldiga barn med din egen oro. När en stor katastrof har inträffat, kan det vara bra att prata med barn om vad man kan göra för att hjälpa till och berätta vad som görs för att hjälpa de drabbade.

Tips på hur du hanterar din oro

 • Var inte ensam och grubbla. Du kan tala med någon om du mår dåligt, om du känner att det är till hjälp för dig. Men man måste inte prata; det kan också vara skönt att vara med någon som du känner dig trygg med, även om du själv inte vill prata om din oro.
 • Om du har personer i din närhet som uttrycker oro eller nedstämdhet: visa respekt för olika personers sätt att reagera. Undvik att komma med goda råd och fråga istället vad som fungerar för den berörda personen.
 • Försök att upprätthålla rutiner. Att vara aktiv och göra ”vanliga” saker kan lugna, men ha även förståelse för att du kanske inte orkar göra allt som vanligt.
 • Var vaksam på om rapportering från händelsen gör dig orolig. Då kan det vara bra att begränsa eller styra intaget av nyheter och rapportering.
 • Fysisk aktivitet kan hjälpa kroppen att lugna ner sig liksom andra aktiviteter som hjälper dig att slappna av.

Vanliga reaktioner

Om du känner till vanliga reaktioner vid en krishändelse kan det vara lättare att förstå och acceptera sina egna och andras känslor.

Exempel på vanliga reaktioner:

 • Sorg och gråt
 • Känslomässig ”stumhet”
 • Kroppsliga reaktioner som hjärtklappning, yrsel, matthet
 • Sömnstörningar
 • Svängningar i humöret
 • Påträngande minnesbilder och tankar
 • Irritabilitet och vrede
 • Koncentrationssvårigheter
 • Katastrofkänsla ”att det kan hända igen”
 • Handlingskraft och förmåga att fatta beslut

Drabbade som varit evakuerade

Drabbade som varit evakuerade på grund av någon av bränderna, kan enkelt komma i kontakt med Sala kommun via e-postadressen: skogsbrand2018@sala.se.