Informationstjänst
Publicerad 2023-10-16
Uppdaterad 2023-10-16 16:42

Här hittar du information om vad en trygghetspunkt är och vilka trygghetspunkter som finns i kommunen.

Vad är en trygghetspunkt?

På trygghetspunkter kan man få information, värme, dricksvatten, lättare förtäring eller övernattning. På vissa finns nödtelefon så att man kan nå 112 vid telestörningar. Trygghetspunkter kan inrättas i äldreboenden, skolor eller församlingshem som har tillgång till telefoni, hygienutrymmen, kök och andra nödvändigheter. Trygghetspunkter bemannas ofta av frivilliga och kommunens personal.

När aktiveras en trygghetspunkt?

Beslutet att aktivera en eller flera trygghetspunkter tas när kommunens krisledningsgrupp tillträder under en händelse. Sedan informeras allmänheten via SR P4, informationsnumret 113 13 och via kommunens webbplats.

Hur du får reda på om du kan uppsöka en trygghetspunkt

När en eller flera trygghetspunkter aktiveras kommunicerar vi detta, så att du vet vart du ska ta dig vid en allvarlig händelse. Informationen publiceras i första hand via kommunens webbplats, sala.se.

Trygghetspunkter

Räddningstjänsten Sala-Heby
0224-74 70 00 (växel - under kontorstid), 0224-74 78 80 (mediakontakt) raddningstjansten@sala.se

Relaterade kategorier