Informationstjänst
Publicerad 2021-10-25
Uppdaterad 2021-10-25 12:57

Tjänsteman i beredskap (TiB) är kommunledningens beredskapsfunktion för mottagande av information och larm om allvarliga händelser.

Vem larmar till TiB?

Information och larm kan komma från den egna organisationen eller från SOS-alarmering, räddningstjänst, polis, länsstyrelse och andra aktörer som har samhällsviktig verksamhet eller vars verksamhet vid en händelse kan utgöra en stor fara. 

Flera personer delar på uppgiften

Utbildade deltagare ingår i kommunens TiB-funktion.

Räddningstjänsten Sala-Heby
0224-74 70 00 (växel - under kontorstid), 0224-74 78 80 (mediakontakt) raddningstjansten@sala.se

Relaterade kategorier