StartLedningsstab Vård och Omsorg
Kontaktobjekt
Publicerad 2017-10-05
Uppdaterad 2023-01-19 11:13

Adress: Fredsgatan 23, 733 31 Sala
Besökstider:

Telefon: 0224-74 70 00 (växel)
Telefontider:

Fax: 0224-192 98
E-post: vardomsorg@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Ledningsstab för Vård och Omsorg