StartLedningsstab Vård och Omsorg
Kontaktobjekt

Ledningsstab Vård och Omsorg

Publicerad 2017-10-05
Uppdaterad 2020-03-04 10:18

Adress: Fredsgatan 23, 733 31 Sala
Besökstider:

Telefon: 0224-74 70 00 (växel)
Telefontider:

Fax: 0224-192 98
E-post: vardomsorg@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Ledningsstab för Vård och Omsorg