StartKommunala funktionsrättsrådet
Kontaktobjekt
Publicerad 2017-07-07
Uppdaterad 2020-06-05 15:17

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala

Telefon: 0224-74 70 00

Fax: 0224-67 78 00
E-post: kommun.info@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 SALA

Om oss

Kommunala funktionsrättsrådet är det rådgivande organet för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för funktionsvarierade. Sedan år 2007 är kommunstyrelsen huvudman för rådet.

Förtroendemannaregistret

Kommunala funktionsrättsrådet har 2 ledamöter och 2 ersättare.

Ordförande: Erik Hamrin (M)