StartRådgivande organ
Informationstjänst

Rådgivande organ

Publicerad 2017-09-26
Uppdaterad 2020-02-18 09:35
De kommunala samverkansråden fungerar som forum för samråd och ömsesidig information och dialog kring kommunens tillväxt- och arbetsmarknadsområde, kommunbygdefrågor och brottsförebyggande arbete.

Rådgivande organ i Sala kommun

I de kommunala samverkansråden kan ingå förtroendevalda från kommunstyrelsen, olika kommunala förvaltningsområden, myndigheter, näringsliv och/eller intresseorganisationer. Råden sorterar under kommunstyrelsens ansvar.

 • Funktionsrättsrådet

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2021-02-25 15:54

  Kommunala funktionsrättsrådet är ett rådgivande organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för funktionshindrade.

 • Näringslivsrådet

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2020-06-04 08:29

  Kommunala näringslivsrådet är ett rådgivande organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för näringslivet

 • Pensionärsrådet

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2021-02-25 15:56

  Kommunala pensionärsrådet är ett rådgivande organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärsorganisationerna.

 • Rådgivande organ

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2020-02-18 09:35

  De kommunala samverkansråden fungerar som forum för samråd och ömsesidig information och dialog kring kommunens tillväxt- och arbetsmarknadsområde, kommunbygdefrågor och brottsförebyggande arbete.