StartPensionärsrådet
Informationstjänst
Publicerad 2018-10-25
Uppdaterad 2022-04-26 15:15

Kommunala pensionärsrådet är ett rådgivande organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärsorganisationerna.

Kommunen skall informera rådet om de planer till förändring av samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör pensionärskollektivet. Rådets synpunkter skall inhämtas i så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd eller styrelse.

Kontakt

Kommunala Pensionärsrådet (Förtroendemannaregistret)

Pensionärsrådets minnesanteckningar