StartFunktionsrättsrådet
Informationstjänst
Publicerad 2018-10-25
Uppdaterad 2022-04-26 15:22

Kommunala funktionsrättsrådet är ett rådgivande organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för funktionshindrade.

Funktionsrättsrådet ska fungera som en referensgrupp för kommunens styrelser och nämnder, men även andra aktörer kan samarbeta med rådet. Genom sina representanter i rådet kan föreningar aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten.

Kommunstyrelsen har huvudmannaskapet för funktionsrättsrådet. 

Kontakt

Kommunala Funktionsrättsrådet (Förtroendemannaregistret)

Funktionsrättsrådets minnesanteckningar