StartFunktionsrättsrådet
Informationstjänst

Funktionsrättsrådet

Publicerad 2018-10-25
Uppdaterad 2020-02-18 09:32
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Kommunala funktionsrättsrådet är ett rådgivande organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för funktionshindrade.

Funktionsrättsrådet ska fungera som en referensgrupp för kommunens styrelser och nämnder, men även andra aktörer kan samarbeta med rådet. Genom sina representanter i rådet kan föreningar aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten.

Kommunstyrelsen har huvudmannaskapet för funktionsrättsrådet. 

Kontakt

Kommunala Funktionsrättsrådet (Förtroendemannaregistret)

Funktionsrättsrådets minnesanteckningar


Relaterade tjänster