StartErik Hamrin (M), förtroendevald
Kontaktperson

Erik Hamrin (M), förtroendevald

Publicerad 2018-12-12
Uppdaterad 2019-01-15 17:27

Ärenden

Partigruppledare. Ledamot i kommunfullmäktige. Förste vice ordförande i kommunstyrelsen. Ledamot i kommunstyrelsens ledningsutskott. Ledamot i valberedningen. Ersättare ombud Sala Heby Energi AB. Ersättare ombud Sala Heby Energi Elnät AB. Ersättare ombud Sala Silvergruva AB. Ersättare ombud Salabostäder AB. Ombud Västmanlands kommuner och landsting förbundsmöten.

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 70 00
Fax: 0224-188 50
E-post: Erik.Hamrin@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 SALA