Kontaktobjekt
Publicerad 2017-06-29
Uppdaterad 2024-02-01 14:08

Adress: Sportvägen 3B, 733 75 Möklinta

Telefon: 0224-74 83 12 (telefonsvarare nattetid)

Fax: 0224-803 72
E-post: barn.och.utbildning@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Huvudbild

Om oss

Kyrkskolans förskola ligger i Möklinta, i Sala kommuns norra del. Vi har jouröppet till kl. 19 om det behövs.

Hur vi arbetar

Vår miljö

Trygga barn och vuxna i en tillåtande och lustfylld miljö.

På förskolan har vi barn i åldrarna 1-5 år. 

Grunden till en trygg och utvecklande vistelse på förskolan börjar redan vid inskolningen då vi också lär känna er föräldrar.

Portfolio

Vi arbetar med portfolio, en slags dokumentpärm som varje barn har. Där samlar vi bilder och arbeten som belyser barnets utveckling. Detta arbete samlar vi på ett USB minne, som följer med barnet.

Trygghet

En trygg förskola ger förutsättningar för att:

  • Skapa en miljö för lärande.
  • Att barnen trivs, lockar till lek och aktiviteter.
  • Skapa bra dialog mellan förskolan och föräldrar.

Tema

Tema Vinter

Bild på isslott som barnen skapat
VI har tillsammans skapat ett isslott med gemensamma krafter

Med snö som arbetsmaterial kommer vi att skapa möjligheter att:

  • Väcka nyfikenhet för experiment med olika inslag av snö
  • Att se olika/lika
  • Ger barnen olika möjligheter att jobba med färg och form
  • Öka förståelsen djur/vinter

Frågeställning till barn:

  • Vad är snö?
  • Var kommer snön ifrån?

Som pedagoger skall vi stimulera barnens företagsamhet. Utveckla sin egen förmåga och att öka barnens tillit till sitt skapande och lärande.

Ge barnen tid till att utforska och att prova på tekniska experiment. Ta ansvar och att visa respekt för naturen. Träna kroppskoordinationer genom rörelse till musik.

Allmän information

Närvaro/Frånvaro

Närvaro

För att kunna få en bra bild och tanke hur våra dagar kan se ut med antal barn så behöver vi alltid ha aktuella närvaroscheman som ni har lagt in på Schoolsoft utifrån ert tillsynsbehov, där vi vet hur barnen kommer och går hem på dagen.

Vid förändringar så vill vi att ni meddelar oss i god tid.

Sjukdom

Vid sjukdom: meddela förskolan. Allmäntillståndet avgör om barnet orkar vistas hos oss.

Frånvaro

När barnen blir lediga eller sjuka vill vi att ni meddelar oss på morgonen innan 07,00, alternativt att ni lämnar meddelande på telefonsvararen som finns på förskolan när vi har stängt för dagen. Telefon: 0224-74 83 12 och ändra även på Schoolsoft.

Mat

Måltiderna vi får här på förskolan lagas i vårt egna tillagningskök som följer skolans matsedel. Den kan vi kopiera och delge vid behov.

Kläder enligt väderlek

Vi är ute varje dag, vilket innebär att barnen behöver lämpliga kläder på förskolan.

Försäkringar

Barnen är försäkrade dygnet runt.

Planering

Planeringsdagar 4/år. Förskolan är då stängd. Meddelas i god tid.