StartKyrkskolans förskola kök
Kontaktobjekt
Publicerad 2016-11-04
Uppdaterad 2018-10-24 13:49

Adress: Klintvägen 1, 733 75 Möklinta

Telefon: 0224-74 74 78

Fax: 0224-67 78 00
E-post: maltidsenheten@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Här tillagas all mat till Kyrkskolans förskola.

Personal och underenheter

Tillhör enhet

Anknytningar

Relaterade kategorier