Flyktingmottagandet: det här gör kommunen - det här kan du göra

2015-09-04 14:00 Med anledning av de ökade flyktingströmmarna redogör vi för myndigheternas arbete med flyktingsituationen, Sala kommuns uppdrag och insatser för ankommande flyktingar till kommunen och vad du som vill göra en insats själv kan göra.
Läs mer
 • Bokens dag 14 oktober
  [2015-10-12 11:17]
  Kom och träffa tre populära författare. Marianne Cedervall, Katarina Bivald och Lotta Lundberg. Onsdag 14 oktober kl. 18.30 i Blå salen. Köp biljett nu för att garanteras plats!
 • Underhållsklorering Sätrabrunns vattenverk
  [2015-10-08 10:00]
  Under torsdagen återupptas underhållsklorering av Sätrabrunns vattenverk med anledning av bakterier i provtagningen. Dricksvattnet kan användas som vanligt och behöver inte kokas.
 • Ny gungställning till stadsparkens lek
  [2015-10-06 13:08]
  Det har blivit dags att byta ut gungorna i stadsparkens lek. Under oktober månad kommer därför delar av lekplatsen behöva vara avstängd.
 • Vägavstängningar RV800
  [2015-10-06 10:30]
  Vägavstängning vecka 36–43 för brobyte vid Dammboskid och Silvköparen samt avstängd infartsväg till parkering vid Dammboskid 12–16 oktober. Vägomledning via RV70. Följ skyltning.
 • e-Medborgarvecka på biblioteket
  [2015-10-05 11:45]
  5-8 oktober är en nationell kampanjvecka där e-tjänsternas tillgänglighet är i fokus. Vi uppmärksammar också Dyslexiveckan. Välkommen till biblioteket
 • Många besökare på Hälleskogsbrännans dag!
  [2015-10-05 11:00]
  Tillsammans med Länsstyrelsen i Västmanlands län medverkade Sala kommun under Hälleskogsbrännans dag den 4 oktober 2015. Vägen genom brandområdet och blivande naturreservatet öppnades då för allmänhet ...
 • Information angående arsenikhalt i ris
  [2015-09-30 15:27]
  Med anledning av Livsmedelsverkets kontroll av arsenikhalter i ris vill vi meddela att måltidsenheten på Sala kommun följer Livsmedelsverkets rekommendationer.
 • Kommunens konstskatt visas upp
  [2015-09-29 16:33]
  Kom och se ett urval av den konst som kommunenen köpt in samt ett antal privata donationer. Du kan se den i lokalen ovanför biblioteket. Läs mer om öppettiderna
 • Fadderfest
  [2015-09-24 12:06]
  Integrationsenheten bjuder in till Fadderfest för att öka kunskapen om fadderprojektet "Bli fadder till nyanlända".
 • Myndigheter samarbetar kring flyktingsituationen
  [2015-09-23 14:03]
  Länsstyrelsen har de senaste veckorna genomfört regionala samverkanskonferenser med länets kommuner och berörda myndigheter kring flyktingsituationen (http://www.lansstyrelsen.se).

På gång

 • Sörskogsleden - åtgärdsstudie
  Läs om kommunens fortsatta arbete med miljöförbättringsåtgärder vid Sörskogsleden där närboende drabbas av bland annat buller och vibrationer.
 • Lokal kulturplan för Sala kommun
  Vid sammanträde i Kommunfullmäktige 2014-01-27 beslutades att fastställa reviderad Lokal kulturplan för Sala kommun 2014-2016 i enlighet med kommuns ...
 • Planering av vindkraftspark
  VKS Vindkraft Sverige AB vill bygga en vindkraftpark med ca 16 vindkraftverk 10 km nordväst om Sala tätort inom ett område nordväst om Ljömsebosjön (S ...
 • Planskild korsning
  Med en planskild korsning kan järnvägens barriäreffekt minskas samtidigt som området i direkt anslutning till tågstationen blir tillgängligt för utvec ...
 • Norrmalm
  Norrmalm, området mellan järnvägen och Saladammsvägen, är ett framtida utvecklingsområde för bostäder kombinerat med kontor och andra verksamheter.

Evenemangskalender

Boka e-annons på våra fyra infartstavlor här!

För dig som letar kommunala lediga småhustomter i Sala kommun

För dig som vill veta mer om bostadsprojekt i Sala

Politiska sammanträden

Håll koll med Salaappen