Silvergruvans dagar med tornerspel och marknad

2016-06-27 15:00 Den här folkfesten får helt enkelt inte missas!
Läs mer
 • Serveringen i stadsparken har fått en hyresgäst
  [2016-06-23 13:06]
  Nu är det äntligen klart med vilka som tar hand om serveringen i stadsparken då serveringen beräknas att öppna under juli månad.
 • Helgens öppettider
  [2016-06-23 09:12]
  Kommunens öppettider under midsommarhelgen.
 • Dags att nominera årets Salaambassadör!
  [2016-06-15 11:00]
  Nu har du chansen att nominera en person eller grupp som du tycker är värd titeln Salaambassadör 2016. Din nominering ska vara Medborgarkontoret tillhanda senast måndag den 30 juni.
 • Ombyggnation på Ekebygatan
  [2016-06-13 13:56]
  Under vecka 24-26 kommer vi bygga om övergångsstället för att höja trafiksäkerheten och öka tillgängligheten. För gående och cyklister kommer övergången vara helt avstängd, välj därför en annan väg. ...
 • Vattenavstängning i Möklinta på grund av renspolning
  [2016-06-13 10:00]
  På uppdrag av tekniska kontoret kommer en renspolning av vattenledningsnätet genomföras i Möklinta 20-21 juni 2016.
 • Filmstöd till skolorna i Sala kommun
  [2016-06-08 08:51]
  I början av juni meddelade Svenska Filminstitutet att de tilldelat Sala kommun 130 000 kronor i stöd för att kunna arbeta med filmskapande. Pengarna kommer nu att användas för att utöka arbetet med Fi ...
 • Alltfler företag är nöjda med Sala kommun
  [2016-05-31 15:15]
  Sala kommun hamnar på första respektive tredje plats inom miljö- och hälsoskydd och livsmedelskontroll enligt 2015-års Nöjd-kund-index-undersökning.
 • Toalett i stadsparken
  [2016-05-31 13:22]
  Den befintliga toaletten inne i parken bakom blåa lekplatsen kommer till och med 1 juli att vara öppen alla dagar. 1 juli öppnar de nybyggda toaletterna vid servicebyggnaden utmed Ekebygatan.
 • Gångfartsområde - detta gäller
  [2016-05-30 08:58]
  Tekniska kontoret vill påminna om vad som gäller för ett gångfartsområde som av många kan upplevas rörigt och osäkert.
 • Ny detaljplan: Ängshagen, 4:e kvadranten, kvarteret Räven
  [2016-05-24 12:58]
  SAMRÅD om ny detaljplan för Ängshagen, 4e kvadranten, kvarteret Räven. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fler bostäder i ett stadsnära läge. Samrådstid: 2016-05-25–2016-08-14

På gång

 • Projekt: Utveckling av Stadsparken
  Nu bygger vi om: Parkeringsplats är anlagd och arbetet på servicebyggnad pågår för att stå färdig till sommaren 2016. Parkdelarna kommer iordningställ ...
 • Lokal kulturplan för Sala kommun
  Vid sammanträde i Kommunfullmäktige 2014-01-27 beslutades att fastställa reviderad Lokal kulturplan för Sala kommun 2014-2016 i enlighet med kommuns ...
 • Planering av vindkraftspark
  VKS Vindkraft Sverige AB vill bygga en vindkraftpark med ca 16 vindkraftverk 10 km nordväst om Sala tätort inom ett område nordväst om Ljömsebosjön (S ...
 • Planskild korsning
  Med en planskild korsning kan järnvägens barriäreffekt minskas samtidigt som området i direkt anslutning till tågstationen blir tillgängligt för utvec ...
 • Norrmalm
  Norrmalm, området mellan järnvägen och Saladammsvägen, är ett framtida utvecklingsområde för bostäder kombinerat med kontor och andra verksamheter.

Till nya sala.se - Klicka och tyck till!

Evenemangskalender

Boka e-annons på våra fyra infartstavlor här!

För dig som letar kommunala lediga småhustomter i Sala kommun

För dig som vill veta mer om bostadsprojekt i Sala

Politiska sammanträden

Håll koll med Salaappen