Val 2014

2014-08-25 12:30 Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 2014 med valdag den 14 september! Läs här om hur, var och när du kan rösta i Sala kommun. Förtidsröstning från och med onsdag 27 augusti.
Läs mer
 • Ersättning för de som deltagit i arbetet med skogsbranden
  [2014-08-27 09:53]
  Rutiner och praktisk hantering av ekonomiska ersättningsanspråk för de som deltagit i arbetet med skogsbranden är nu fastställda. Läs mer här om vad som gäller.
 • Val 2014
  [2014-08-25 12:56]
  Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 2014 med valdag den 14 september! Läs här om hur, var och när du kan rösta i Sala kommun. Förtidsröstning från och med onsdag 27 augusti.
 • Mellanskog Elmia 2014
  [2014-08-25 09:30]
  Den 22–23 augusti 2014 avverkades den stora skogsmässan i skogarna runt Ösby Naturbruksgymnasium. Och 19-20 augusti 2016 återkommer mässan!
 • 78 miljoner i stöd till drabbade markägare
  [2014-08-22 20:06]
  Landsbygdsminister Eskil Erlandsson kom till mässan MellanSkogsElmia med löfte om ytterligare 78 miljoner kronor i stöd de drabbade av skogsbranden i Västmanland.
 • Vägar öppnar i det brandhärjade området
  [2014-08-22 13:04]
  Under fredagen den 22 augusti öppnar ett antal vägavsnitt i det brandhärjade området. Områden utanför vägarna är fortfarande avspärrade. På väg 668 är hastigheten sänkt till 60 km per timme.

På gång

 • Sörskogsleden - åtgärdsstudie
  Läs om kommunens fortsatta arbete med miljöförbättringsåtgärder vid Sörskogsleden där närboende drabbas av bland annat buller och vibrationer.
 • Lokal kulturplan för Sala kommun
  Vid sammanträde i Kommunfullmäktige 2014-01-27 beslutades att fastställa reviderad Lokal kulturplan för Sala kommun 2014-2016 i enlighet med kommuns ...
 • Planering av vindkraftspark
  VKS Vindkraft Sverige AB vill bygga en vindkraftpark med ca 16 vindkraftverk 10 km nordväst om Sala tätort inom ett område nordväst om Ljömsebosjön (S ...
 • Handlingsplan Måns Ols
  Måns Ols-området är historiskt knutet till Sala silvergruva och med sitt kallbadhus, värdshus och sin kägelbana är Måns Ols ett populärt friluftsområd ...
 • Planskild korsning
  Med en planskild korsning kan järnvägens barriäreffekt minskas samtidigt som området i direkt anslutning till tågstationen blir tillgängligt för utvec ...

Evenemangskalender

Boka e-annons på våra fyra infartstavlor här!

För dig som vill veta mer om bostadsprojekt i Sala

Politiska sammanträden

Håll koll med Salaappen