• Möte: Östra kvarteren och Silvervallen
  [2015-04-17 14:51]
  Föredrag- Utställning - Diskussion! Om framtidsplanerna för Östra kvarteren och Silvervallen
 • Byte av träd i stadsparken 2015
  [2015-04-16 12:48]
  Då var det dags att förnya oss i stadsparkens franska del. Dock håller vi kvar den ursprungliga form-idén.
 • Testa Tekniksprånget på Sala kommun
  [2015-04-16 00:00]
  Vad gör egentligen en ingenjör? Och vad ska du göra efter gymnasiet? Testa Tekniksprånget på Sala kommun eller Sala-Heby Energi! Ett praktikprogram för dig som är avgångselev under 21 år och är behöri ...
 • Ny park anläggs på Lodjuret, Ängshagen
  [2015-04-15 08:50]
  I det nya kvarteret Lodjuret på Ängshagen kommer det under våren och sommaren 2015 växa fram en ny park.
 • Sala får 550 000 kr till kultur i skolan
  [2015-04-15 08:08]
  Kulturrådet har nu meddelat fördelningen av det årliga bidraget till Skapande skola. Trots rekordmånga sökande skolhuvudmän ökar bidraget till Sala kommun för läsåret 2015/2016.

På gång

 • Sörskogsleden - åtgärdsstudie
  Läs om kommunens fortsatta arbete med miljöförbättringsåtgärder vid Sörskogsleden där närboende drabbas av bland annat buller och vibrationer.
 • Lokal kulturplan för Sala kommun
  Vid sammanträde i Kommunfullmäktige 2014-01-27 beslutades att fastställa reviderad Lokal kulturplan för Sala kommun 2014-2016 i enlighet med kommuns ...
 • Planering av vindkraftspark
  VKS Vindkraft Sverige AB vill bygga en vindkraftpark med ca 16 vindkraftverk 10 km nordväst om Sala tätort inom ett område nordväst om Ljömsebosjön (S ...
 • Planskild korsning
  Med en planskild korsning kan järnvägens barriäreffekt minskas samtidigt som området i direkt anslutning till tågstationen blir tillgängligt för utvec ...
 • Norrmalm
  Norrmalm, området mellan järnvägen och Saladammsvägen, är ett framtida utvecklingsområde för bostäder kombinerat med kontor och andra verksamheter.

Evenemangskalender

Boka e-annons på våra fyra infartstavlor här!

För dig som letar kommunala lediga småhustomter i Sala kommun

För dig som vill veta mer om bostadsprojekt i Sala

Politiska sammanträden

Håll koll med Salaappen