Val 2014 - valresultat

2014-08-25 12:30 Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 2014 den 14 september. Valnattsresultat för Sala.
Läs mer
 • Kommunens telefoni fungerar igen
  [2014-09-17 11:38]
  Kommunens telefonileverantör har nu åtgärdat felet och telefonin ska nu fungera normalt igen efter förmiddagens avbrott.
 • Flygkalkning av försurade sjöar i Sala
  [2014-09-12 15:43]
  Kalkningen sker via helikopter under vecka 38. Vi vill förtydliga att kalkningen inte har något samband med brandsläckningen, utan är något som sker årligen.
 • Samråd om vattenanläggning i Sagån
  [2014-09-12 14:46]
  Inbjudan till samråd inför ansökan om tillstånd för vattenverksamhet med anledning av att kommunen behöver undersöka störande vatteninträngning från Sagån i det kommunala avloppsledningsnätet.
 • Byggabo-mässa 2014
  [2014-09-12 14:41]
  Sala kommun medverkar även i årets byggabo-mässa i Västerås. Helgen 12–14 september har du som gillar att bygga och bo chansen att utöver Sala kommun träffa 150 andra utställare inom området byggabo ...
 • I krigens spår – Kulturarvsdagen
  [2014-09-12 10:35]
  Kulturarvsdagen 2014 uppmärksammas av Sala Hembygds- och Fornminnesförening på Väsby kungsgård med tema: "Trängkåren 5 1906–1927" (då regementet huserade på Salberga).

På gång

 • Sörskogsleden - åtgärdsstudie
  Läs om kommunens fortsatta arbete med miljöförbättringsåtgärder vid Sörskogsleden där närboende drabbas av bland annat buller och vibrationer.
 • Lokal kulturplan för Sala kommun
  Vid sammanträde i Kommunfullmäktige 2014-01-27 beslutades att fastställa reviderad Lokal kulturplan för Sala kommun 2014-2016 i enlighet med kommuns ...
 • Planering av vindkraftspark
  VKS Vindkraft Sverige AB vill bygga en vindkraftpark med ca 16 vindkraftverk 10 km nordväst om Sala tätort inom ett område nordväst om Ljömsebosjön (S ...
 • Handlingsplan Måns Ols
  Måns Ols-området är historiskt knutet till Sala silvergruva och med sitt kallbadhus, värdshus och sin kägelbana är Måns Ols ett populärt friluftsområd ...
 • Planskild korsning
  Med en planskild korsning kan järnvägens barriäreffekt minskas samtidigt som området i direkt anslutning till tågstationen blir tillgängligt för utvec ...

Evenemangskalender

Boka e-annons på våra fyra infartstavlor här!

För dig som vill veta mer om bostadsprojekt i Sala

Politiska sammanträden

Håll koll med Salaappen