Volontär i Sala – det här kan du göra

2015-11-24 15:00 På den är sidan kan du läsa om vad du kan göra som volontär i mottagandet av flyktingar och nyanlända till Sala. Bland annat via redan ordnade aktiviteter i regi av frivilligorganisationer.
Läs mer
 • Svenska Mästerskapet i hiphop
  [2015-11-25 14:44]
  Tävlande från hela Sverige kommer att delta i Svenska Mästerskapet i hiphop under helgen 27–28 november
 • Är Du den som vill driva kafé i Stadsparken
  [2015-11-25 10:34]
  Sala kommun har nu börjat bygga en serveringsbyggnad i Stadsparken. Byggnaden är på cirka 150 kvm och det finns även möjlighet till uteservering. Byggnaden beräknas vara klar sommaren 2016.
 • Svenska hemligheter: Sala silvergruva
  [2015-11-25 09:38]
  Tv-tips: på SVT kan man just nu se ett avsnitt av teveserien Svenska hemligheter som här gör en underjordisk upptäckarresa i Sala silvergruva.
 • Välkomna: Invigning av resecentrum!
  [2015-11-19 10:37]
  Sala resecentrum är en viktig knutpunkt i staden. Sala kommun har under 2014-2015 arbetat med att bygga om bussterminalen och området framför stationshuset. Arbetet är i ett slutskede och den 2 decemb ...
 • Nu börjar julmarknaderna
  [2015-11-18 17:47]
  Lördag 21/11 Täljstenen. 27/11 Gnistans dagverksamhet. 28/11 Möklintagården. 5-6/12 Sätrabrunn och 12-13/12 Sala silvergruva. Mer information om tider m.m. i Evenemangskalendern här på sidan.
 • Feriearbete under jullovet
  [2015-11-18 00:00]
  Nu är det dags att söka till kommunens feriearbeten under jullovet. Vi erbjuder jobb till ungdomar folkbokförda i Sala kommun som går år 1 eller 2 på gymnasiet. Sista ansökningsdag 29 november!
 • Detaljplan för Stampers
  [2015-11-16 15:58]
  Detaljplan för Stampers syftar till att bevara områdets karaktär med bebyggelsen, som till sin placering anpassats efter landskapet, och de insprängda grönytor som finns mellan husen.
 • Sunt förnuft och nya erfarenheter
  [2015-11-16 14:28]
  - Jag tycker det är otroligt kul och spännande med olika kulturer, det ger så oerhört mycket, säger Mia Blackemo som har varit god man i över sex år.
 • Föreningsledarstipendiet och Kulturstipendiet 2015
  [2015-11-12 17:36]
  Föreningsledarstipendiet (32.000kr) har tilldelats Michael Borlund Sala simsällskap och Janne Eriksson Grällsta IF. Kulturstipendiet(25.000kr) fick WestMannaFolk. Stipendierna delas ut på skyltsöndage ...
 • Störande vedeldning
  [2015-11-12 14:50]
  Ved är en förnyelsebar energikälla och ett bra miljöval. Men om du eldar fel kan din vedeldning orsaka problem och störningar i omgivningen, speciellt om du bor i en tätort. Läs mer om vad du bör tänk ...

På gång

 • Sörskogsleden - åtgärdsstudie
  Läs om kommunens fortsatta arbete med miljöförbättringsåtgärder vid Sörskogsleden där närboende drabbas av bland annat buller och vibrationer.
 • Lokal kulturplan för Sala kommun
  Vid sammanträde i Kommunfullmäktige 2014-01-27 beslutades att fastställa reviderad Lokal kulturplan för Sala kommun 2014-2016 i enlighet med kommuns ...
 • Planering av vindkraftspark
  VKS Vindkraft Sverige AB vill bygga en vindkraftpark med ca 16 vindkraftverk 10 km nordväst om Sala tätort inom ett område nordväst om Ljömsebosjön (S ...
 • Planskild korsning
  Med en planskild korsning kan järnvägens barriäreffekt minskas samtidigt som området i direkt anslutning till tågstationen blir tillgängligt för utvec ...
 • Norrmalm
  Norrmalm, området mellan järnvägen och Saladammsvägen, är ett framtida utvecklingsområde för bostäder kombinerat med kontor och andra verksamheter.

Evenemangskalender

Boka e-annons på våra fyra infartstavlor här!

För dig som letar kommunala lediga småhustomter i Sala kommun

För dig som vill veta mer om bostadsprojekt i Sala

Politiska sammanträden

Håll koll med Salaappen