Slutligt valresultat 2014

2014-09-24 09:51 Slutlig rösträkning och mandatfördelning för Sala kommunfullmäktige 2014-09-14 fastställd av Länsstyrelsen i Västmanlands län 2014-09-22.
Läs mer
 • Rapportera vattenavläsning - online
  [2014-09-30 14:31]
  För att kunna använda vår webbrapportering behöver du dina inloggningsuppgifter som finns tryckta på självavläsningskortet.
 • Utredningar efter skogsbranden
  [2014-09-24 15:56]
  Flera utredningar är igångsatta efter branden för att dra lärdomar för framtiden. Regeringen har tillsatt en egen utredning, MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) arbetar med en observatör ...
 • Vägavstängning: Väg 826 vid Visbäck
  [2014-09-22 10:00]
  OBS! Ändring av vägavstängning. Byggstart för reparationsarbetet flyttas fram.
 • ”Peppar, peppar…” – en kampanjdag för äldres säkerhet
  [2014-09-10 13:01]
  I Sala uppmärksammar vi den internationella äldredagen med en utställning på nya äldreboendet vid Johannesbergsgatan 2 den 2 okt. Dagen uppmärksammas i hela Sverige med kampanjerna "Peppar, peppar…" o ...
 • Vad tycker du om Sala kommun?
  [2014-09-09 15:30]
  På uppdrag av Sala kommun genomför Statistiska Centralbyrån (SCB) en medborgarundersökning under hösten 2014 för att ta reda på vad kommunens medborgare tycker om kommunen. Det är andra gången kommune ...

På gång

 • Sörskogsleden - åtgärdsstudie
  Läs om kommunens fortsatta arbete med miljöförbättringsåtgärder vid Sörskogsleden där närboende drabbas av bland annat buller och vibrationer.
 • Lokal kulturplan för Sala kommun
  Vid sammanträde i Kommunfullmäktige 2014-01-27 beslutades att fastställa reviderad Lokal kulturplan för Sala kommun 2014-2016 i enlighet med kommuns ...
 • Planering av vindkraftspark
  VKS Vindkraft Sverige AB vill bygga en vindkraftpark med ca 16 vindkraftverk 10 km nordväst om Sala tätort inom ett område nordväst om Ljömsebosjön (S ...
 • Handlingsplan Måns Ols
  Måns Ols-området är historiskt knutet till Sala silvergruva och med sitt kallbadhus, värdshus och sin kägelbana är Måns Ols ett populärt friluftsområd ...
 • Planskild korsning
  Med en planskild korsning kan järnvägens barriäreffekt minskas samtidigt som området i direkt anslutning till tågstationen blir tillgängligt för utvec ...

Evenemangskalender

Boka e-annons på våra fyra infartstavlor här!

För dig som vill veta mer om bostadsprojekt i Sala

Politiska sammanträden

Håll koll med Salaappen