Premiär: Sala Världskulturfestival!

2016-04-25 10:00 Fyra dagar med musik, teater, dans, film och konst. Salas Världskulturfestival arrangeras för första gången med ett stort antal akter, allt från folkmusik till tung-gung under Kristi himmelfärdshelgen.
Läs mer
 • Framgångsrikt samarbete räddade sågverket i Heby
  [2016-05-04 18:24]
  I ett framgångsrikt exempel på regionalt samarbete med sexton enheter och ett femtiotal brandmän kunde Räddningstjänsten Sala-Heby begränsa dagens våldsamma brand och rädda sågverket i Heby.
 • Nu satsar Sala på InfoPoints
  [2016-04-28 10:32]
  Nu satsar Sala på InfoPoints för att utveckla värdskapet ytterligare för sina besökare! Det vill säga, få gästen och besökaren att känna sig välkommen, öka tillgängligheten och påvisa vad som finns at ...
 • Trafikmeddelande: Gatuavstängningar på Valborg
  [2016-04-28 09:58]
  Då det är mycket folk i rörelse i och kring Stadsparken under Valborg, sista april, stängs Ekebygatan för trafik med motordrivna fordon kl. 18.00–23.00. Omfattar även VLs busstrafik.
 • Tekniksprånget! Praktikplats på Sala kommun?
  [2016-04-26 08:00]
  Praktiken erbjuds i samarbete med tekniksprånget och är till för dig som är under 21 år och är behörig att söka till en ingenjörsutbildning.
 • Sala kommun har länets bästa skolresultat
  [2016-04-25 10:00]
  Salas skolor blir allt bättre. Det visar Sveriges kommuner och landsting, SKL, i den senaste rapporten av Öppna jämförelser. SKL:s sammanvägda resultat mäter elevers kunskapsresultat utifrån sex olika ...
 • Premiär: Sala Världskulturfestival!
  [2016-04-25 10:00]
  Fyra dagar med musik, teater, dans, film och konst. Salas Världskulturfestival arrangeras för första gången med ett stort antal akter, allt från folkmusik till tung-gung under Kristi himmelfärdshelgen ...
 • Förnyelse av Parkeringstillstånd
  [2016-04-20 15:32]
  Ansök om förnyelse redan nu om ditt tillstånd går ut under juni, juli eller augusti då handläggningstiderna blir längre under semesterperioden.
 • Ombyggnation! Stadsparkens lekplats
  [2016-04-20 09:29]
  För att få en mer tillgänglig och säkerlekplats kommer vi möblera om samt byta ut markmaterialet i stadsparkens lekplats. Arbetet påbörjas under april 2016.
 • Tillberga–Ransta byter spår
  [2016-04-15 16:30]
  TRAFIKVERKET INFORMERAR: I augusti ska Trafikverket byta järnvägsspåret inne i Ransta och på sträckan Tillberga–Ransta. I april förbereder vi spårbytet. Arbetet kommer att pågå nattetid för att inte s ...
 • Beläggningsarbeten väg U768 och väg U769
  [2016-04-14 14:16]
  Under veckorna 16–20 kommer beläggningsarbeten att utföras på väg U768 mellan Gullvalla och Östanbäck och väg U769 mellan Ringvalla och Broddbo.

På gång

 • Projekt: Utveckling av Stadsparken
  Nu bygger vi om: Parkeringsplats är anlagd och arbetet på servicebyggnad pågår för att stå färdig till sommaren 2016. Parkdelarna kommer iordningställ ...
 • Lokal kulturplan för Sala kommun
  Vid sammanträde i Kommunfullmäktige 2014-01-27 beslutades att fastställa reviderad Lokal kulturplan för Sala kommun 2014-2016 i enlighet med kommuns ...
 • Planering av vindkraftspark
  VKS Vindkraft Sverige AB vill bygga en vindkraftpark med ca 16 vindkraftverk 10 km nordväst om Sala tätort inom ett område nordväst om Ljömsebosjön (S ...
 • Planskild korsning
  Med en planskild korsning kan järnvägens barriäreffekt minskas samtidigt som området i direkt anslutning till tågstationen blir tillgängligt för utvec ...
 • Norrmalm
  Norrmalm, området mellan järnvägen och Saladammsvägen, är ett framtida utvecklingsområde för bostäder kombinerat med kontor och andra verksamheter.

Evenemangskalender

Boka e-annons på våra fyra infartstavlor här!

För dig som letar kommunala lediga småhustomter i Sala kommun

För dig som vill veta mer om bostadsprojekt i Sala

Politiska sammanträden

Håll koll med Salaappen