• Ska du bygga i sommar?
  [2015-03-02 12:10]
  Bygglovsinformation för allmänhet och företagare. Bygg och Miljö Sala-Heby bjuder in till information om bygglov, "Attefallsregler" med mera.
 • Sala fortsätter växa!
  [2015-02-19 10:49]
  Sala kommuns folkmängd ökade med 156 personer under förra året 2014, och var vid årsskiftet 21 925 personer.
 • Hjärt- och lungräddning
  [2015-02-12 15:46]
  På alla hjärtans dag lördag 14 februari mellan kl. 13-15 i Blå salen, kan du som vill lära dig hjärt- och lungräddning delta kostnadsfritt. Hjärta för livet och Studieförbundet Bilda hälsar välkommen!
 • Planer på omflyttning av elever på Lärkbacks- och Vallaskolan
  [2015-01-26 16:30]
  Det blir mer trångt på Lärkbacksskolan i höst. Det beror på att det tillfälliga bygglovet för en av skolans paviljongbyggnader löper ut. Det är den äldsta paviljongen med två klassrum och som ligger n ...
 • Feriearbete sport- och påsklov
  [2015-01-26 07:00]
  Det är nu hög tid att söka till kommunens feriearbeten för sport- och påsklov. Vi erbjuder jobb till ungdomar folkbokförda i Sala kommun som går 1:a året på gymnasiet.

På gång

 • Sörskogsleden - åtgärdsstudie
  Läs om kommunens fortsatta arbete med miljöförbättringsåtgärder vid Sörskogsleden där närboende drabbas av bland annat buller och vibrationer.
 • Lokal kulturplan för Sala kommun
  Vid sammanträde i Kommunfullmäktige 2014-01-27 beslutades att fastställa reviderad Lokal kulturplan för Sala kommun 2014-2016 i enlighet med kommuns ...
 • Planering av vindkraftspark
  VKS Vindkraft Sverige AB vill bygga en vindkraftpark med ca 16 vindkraftverk 10 km nordväst om Sala tätort inom ett område nordväst om Ljömsebosjön (S ...
 • Planskild korsning
  Med en planskild korsning kan järnvägens barriäreffekt minskas samtidigt som området i direkt anslutning till tågstationen blir tillgängligt för utvec ...
 • Norrmalm
  Norrmalm, området mellan järnvägen och Saladammsvägen, är ett framtida utvecklingsområde för bostäder kombinerat med kontor och andra verksamheter.

Evenemangskalender

Boka e-annons på våra fyra infartstavlor här!

För dig som letar kommunala lediga småhustomter i Sala kommun

För dig som vill veta mer om bostadsprojekt i Sala

Politiska sammanträden

Håll koll med Salaappen