Vi vill tacka dig för arbetet i samband med skogsbranden genom en ceremoni

2014-10-17 09:05 Länsstyrelsen i Västmanland vill tillsammans med berörda kommuner och räddningstjänster med en ceremoni tacka alla som deltog i arbetet kring skogsbranden. Tackceremonin äger rum den 17 november kl. 18-20 på Aros Congress Center i Västerås.
Läs mer
 • Livsmedelskontroll genomförd
  [2014-10-17 14:14]
  Bygg och miljö har den 16–17 oktober genomfört en projektinriktad kontroll i samtliga livsmedelsbutiker i Sala och Heby kommuner som saluför färskt kött.
 • Ny omstartstation i Gullvalla
  [2014-10-17 11:41]
  En ny omstartstation är uppförd vid korsningen väg 256 och väg 768 i Gullvalla.
 • Vi vill tacka dig för arbetet i samband med skogsbranden genom en ceremoni
  [2014-10-17 09:21]
  Länsstyrelsen i Västmanland vill tillsammans med berörda kommuner och räddningstjänster med en ceremoni tacka alla som deltog i arbetet kring skogsbranden. Tackceremonin äger rum den 17 november kl. 1 ...
 • Sala kommun och Telia tecknar samverkansavtal om fiberutbyggnad
  [2014-10-10 12:20]
  Sala kommun och Telia har tecknat ett samverkansavtal om att bygga ut öppen fiber till hushåll och företag i kommunen.
 • Ansökan om fondmedel
  [2014-10-09 16:28]
  I oktober månad varje år utannonseras vård- och omsorgsnämndens lediga fonder. Du har 14 dagar på dig att ansöka. På vård- och omsorgsnämndens sammanträde i november tas beslut om fonderna.

På gång

 • Sörskogsleden - åtgärdsstudie
  Läs om kommunens fortsatta arbete med miljöförbättringsåtgärder vid Sörskogsleden där närboende drabbas av bland annat buller och vibrationer.
 • Lokal kulturplan för Sala kommun
  Vid sammanträde i Kommunfullmäktige 2014-01-27 beslutades att fastställa reviderad Lokal kulturplan för Sala kommun 2014-2016 i enlighet med kommuns ...
 • Planering av vindkraftspark
  VKS Vindkraft Sverige AB vill bygga en vindkraftpark med ca 16 vindkraftverk 10 km nordväst om Sala tätort inom ett område nordväst om Ljömsebosjön (S ...
 • Handlingsplan Måns Ols
  Måns Ols-området är historiskt knutet till Sala silvergruva och med sitt kallbadhus, värdshus och sin kägelbana är Måns Ols ett populärt friluftsområd ...
 • Planskild korsning
  Med en planskild korsning kan järnvägens barriäreffekt minskas samtidigt som området i direkt anslutning till tågstationen blir tillgängligt för utvec ...

Evenemangskalender

Boka e-annons på våra fyra infartstavlor här!

För dig som vill veta mer om bostadsprojekt i Sala

Politiska sammanträden

Håll koll med Salaappen