Studenttåget 2016 - fredag 3 juni

2016-05-24 08:30 "Sjungom studentens lyckliga dar, låtom oss fröjdas i ungdomens vår!" Dags att gratulera årets upplaga salastudenter! Avmarsch från Kungsängsgymnasiet på fredag 3 juni kl. 17.15
Läs mer
 • Vattenavstängning i Ransta på grund av renspolning
  [2016-05-31 00:00]
  På uppdrag av tekniska kontoret kommer en renspolning av vattenledningsnätet genomföras i Ransta vecka 23 och 24.
 • Gångfartsområde - detta gäller
  [2016-05-30 08:58]
  Tekniska kontoret vill påminna om vad som gäller för ett gångfartsområde som av många kan upplevas rörigt och osäkert.
 • Samrådsmöte: Ängshagen – kv. Räven
  [2016-05-30 08:45]
  Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget och överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet.
 • Öppet hus med trafikinformation inför spårbytet i Ransta
  [2016-05-25 13:26]
  Information kring genomförandet av spårbyte sträckan Tillberga - Ransta i slutet av sommaren 2016.
 • Kommunfullmäktigen den 30 maj
  [2016-05-25 07:27]
  Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 30 maj kl. 19.00 i Ekebyskolans aula.
 • Ny detaljplan: Ängshagen, 4:e kvadranten, kvarteret Räven
  [2016-05-24 12:58]
  SAMRÅD om ny detaljplan för Ängshagen, 4e kvadranten, kvarteret Räven. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fler bostäder i ett stadsnära läge. Samrådstid: 2016-05-25–2016-08-14
 • Studenttåget 2016 - fredag 3 juni
  [2016-05-24 08:30]
  "Sjungom studentens lyckliga dar, låtom oss fröjdas i ungdomens vår!" Dags att gratulera årets upplaga salastudenter! Avmarsch från Kungsängsgymnasiet på fredag 3 juni kl. 17.15
 • Matglädjen nominerad två gånger
  [2016-05-23 16:11]
  Andreas Björklund, köksmästare på Restaurang Matglädjen på äldreboendet Johannesbergsgatan 2 i Sala, är en av tio kockar i Sverige som blivit utsedd i kategorin Årets Seniorkock 2016. - Det är kul, ...
 • Utmanande, kul och inspirerande!
  [2016-05-18 09:00]
  Utmanande, kul och inspirerande! Det säger Benny Törnqvist, en av Sala kommuns sociala kontaktpersoner för barn, ungdomar och familjer.
 • Sala rankad 21:a av Sveriges landsbygdskommuner
  [2016-05-13 15:46]
  När tidningen Fokus presenterar sin årliga ”Bäst att bo-rankning”, då placerar sig Sala på plats 21 totalt av Sveriges 164 landsbygdskommuner. Det i sin tur innebär att Sala fortsätter att klättra i r ...

På gång

 • Projekt: Utveckling av Stadsparken
  Nu bygger vi om: Parkeringsplats är anlagd och arbetet på servicebyggnad pågår för att stå färdig till sommaren 2016. Parkdelarna kommer iordningställ ...
 • Lokal kulturplan för Sala kommun
  Vid sammanträde i Kommunfullmäktige 2014-01-27 beslutades att fastställa reviderad Lokal kulturplan för Sala kommun 2014-2016 i enlighet med kommuns ...
 • Planering av vindkraftspark
  VKS Vindkraft Sverige AB vill bygga en vindkraftpark med ca 16 vindkraftverk 10 km nordväst om Sala tätort inom ett område nordväst om Ljömsebosjön (S ...
 • Planskild korsning
  Med en planskild korsning kan järnvägens barriäreffekt minskas samtidigt som området i direkt anslutning till tågstationen blir tillgängligt för utvec ...
 • Norrmalm
  Norrmalm, området mellan järnvägen och Saladammsvägen, är ett framtida utvecklingsområde för bostäder kombinerat med kontor och andra verksamheter.

Evenemangskalender

Boka e-annons på våra fyra infartstavlor här!

För dig som letar kommunala lediga småhustomter i Sala kommun

För dig som vill veta mer om bostadsprojekt i Sala

Politiska sammanträden

Håll koll med Salaappen