Sala.se
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se


Begränsad framkomlighet på lokalgata till Ringgatan (Trafikmeddelande)

Som en del av ett större arbete med att reparera och byta ut staketet längs Ringgatans södra sida kommer dess lokalgata få begränsad...

Sök stipendium! 

Föreningsledarstipendium! Kulturstipendium! Och även möjlighet att söka medel ur Sala sparbanks kulturfond Skönare stad. Sök senast...

Vafabmiljö ny utförare av avfallshantering

1 oktober 2016 övertar VafabMiljö kommunens avfallshantering (sophämtning)