Earth Hour 2015

2015-03-11 13:44 Lördag 28 mars är det dags för årets Earth Hour! Klockan 20.30–21.30 släcker Sala kommun gatubelysningen i Sala tätort och skickar då en signal att ta klimatfrågan på allvar.
Läs mer
 • Våren är här och sopningen är igång
  [2015-03-19 14:59]
  Våren är här, och i och med det så är det dags att sopa upp all sand från kommunens vägar. Hektiska veckor väntar för personalen som ska sopa upp all sand.
 • Konstnärlig gestaltning i resecentrum och stadsparken i Sala
  [2015-03-17 12:40]
  PRESSMEDDELANDE: I samband med att Sala kommun bygger om resecentrum och delar av stadsparken har kommunen bjudit in till två projekttävlingar för konstnärlig gestaltning. Av ca nittio intresseanmälni ...
 • MAKT – fotoutställning på Täljstenen
  [2015-03-13 16:09]
  Vernissage: Landshövdingen inviger fotoutställningen MAKT där Finn Calander ställer ut 12 fotografier på temat makt i Travershallen i kulturkvarteret Täljstenen i Sala. Utställningen ingår i ett bildp ...
 • Har du sett en groda?
  [2015-03-13 09:57]
  Har du sett en groda, padda eller vattensalamander? Vill du hjälpa artdatabanken i arbetet med övervakning av hotade arter?
 • Digitala kränkningar och nätetik
  [2015-03-12 11:42]
  - Allt handlar om relationer. Niclas Ottosson från surfasmart.com föreläser för personal och föräldrar i Kungsängsgymnasiets aula, dryga 50 personer har hittat hit.

På gång

 • Sörskogsleden - åtgärdsstudie
  Läs om kommunens fortsatta arbete med miljöförbättringsåtgärder vid Sörskogsleden där närboende drabbas av bland annat buller och vibrationer.
 • Lokal kulturplan för Sala kommun
  Vid sammanträde i Kommunfullmäktige 2014-01-27 beslutades att fastställa reviderad Lokal kulturplan för Sala kommun 2014-2016 i enlighet med kommuns ...
 • Planering av vindkraftspark
  VKS Vindkraft Sverige AB vill bygga en vindkraftpark med ca 16 vindkraftverk 10 km nordväst om Sala tätort inom ett område nordväst om Ljömsebosjön (S ...
 • Planskild korsning
  Med en planskild korsning kan järnvägens barriäreffekt minskas samtidigt som området i direkt anslutning till tågstationen blir tillgängligt för utvec ...
 • Norrmalm
  Norrmalm, området mellan järnvägen och Saladammsvägen, är ett framtida utvecklingsområde för bostäder kombinerat med kontor och andra verksamheter.

Evenemangskalender

Boka e-annons på våra fyra infartstavlor här!

För dig som letar kommunala lediga småhustomter i Sala kommun

För dig som vill veta mer om bostadsprojekt i Sala

Politiska sammanträden

Håll koll med Salaappen