• Värmen har kommit
  [2015-07-02 09:00]
  Nu har värmen kommit, och som det verkar kommer det att hålla i sig några dagar. Så iakttag aktsamhet i naturen och tänk på att förse er med vatten/vätska.
 • Dags att nominera årets Salaambassadör!
  [2015-07-01 11:00]
  Du har fortfarande chansen att nominera kandidater till titeln Årets Salaambassadör. Finns det någon du tycker är värd titeln? Senast den 10 juli ska din nominering vara inskickad!
 • Boulebanor invigda
  [2015-06-23 14:20]
  Fyra nya boulebanor invigdes tisdagen den 23 juni mittemot Ekebygården, nu finns här åtta banor. - Vi är i regel 24 spelare per tillfälle, så det här är ett välkommet tillskott, säger Bengt Nilsson s ...
 • Sommarläger firar 15 år
  [2015-06-18 15:05]
  Första veckan på sommarlovet och de sex första sommarlägren är avslutade i och med intågandet på Stora torget idag torsdag klockan 15.00.
 • Idétävling på Östra kvarteren och Silvervallen
  [2015-06-18 09:06]
  Under ca två månader har tre inbjudna arkitektkontor arbetat med att ta fram förslag på hur en utbyggnad av Östra kvarteren och Silvervallen kan se ut.
 • Bussterminalen vid stationsområdet stängs av för busstrafik
  [2015-06-17 10:58]
  Med anledning av pågående ombyggnation så flyttas busstrafiken från Sala bussterminal till Lasarettsgatan från måndagen den 22 juni och t.o.m. vecka 30.
 • Ny konst på gång i Sala
  [2015-06-15 08:35]
  Sala kommun har i samband med den pågående ombyggnationen av stationsområdet och den planerade ombyggnationen i stadsparken genomfört en projekttävling för att utse ett konstverk till vardera plats. V ...
 • Konflikt mellan SKL/Pacta och Brandmännens Riksförbund
  [2015-06-15 08:00]
  Konflikten mellan SKL/Pacta och Brandmännens Riksförbund, med tillhörande varsel, bedöms inte komma att påverka den operativa verksamheten.
 • Du håller väl hunden kopplad och plockar upp efter den!
  [2015-06-10 12:24]
  I veckan kommer Sala kommun att sätta upp 20 stolpar med gratis hundpåsar i staden. I samband med detta vill vi också uppmärksamma det koppeltvång som gäller på allmän plats samt att man som hundägare ...
 • Nya svenska medborgare hälsades välkomna
  [2015-06-08 11:07]
  På Sveriges nationaldag den 6 juni är det många kommuner runt om i Sverige som passar på att hälsa nya svenska medborgare välkomna, så också i Sala.

På gång

 • Sörskogsleden - åtgärdsstudie
  Läs om kommunens fortsatta arbete med miljöförbättringsåtgärder vid Sörskogsleden där närboende drabbas av bland annat buller och vibrationer.
 • Lokal kulturplan för Sala kommun
  Vid sammanträde i Kommunfullmäktige 2014-01-27 beslutades att fastställa reviderad Lokal kulturplan för Sala kommun 2014-2016 i enlighet med kommuns ...
 • Planering av vindkraftspark
  VKS Vindkraft Sverige AB vill bygga en vindkraftpark med ca 16 vindkraftverk 10 km nordväst om Sala tätort inom ett område nordväst om Ljömsebosjön (S ...
 • Planskild korsning
  Med en planskild korsning kan järnvägens barriäreffekt minskas samtidigt som området i direkt anslutning till tågstationen blir tillgängligt för utvec ...
 • Norrmalm
  Norrmalm, området mellan järnvägen och Saladammsvägen, är ett framtida utvecklingsområde för bostäder kombinerat med kontor och andra verksamheter.

Evenemangskalender

Boka e-annons på våra fyra infartstavlor här!

För dig som letar kommunala lediga småhustomter i Sala kommun

För dig som vill veta mer om bostadsprojekt i Sala

Politiska sammanträden

Håll koll med Salaappen