Vi vill tacka dig för arbetet i samband med skogsbranden genom en ceremoni

2014-10-17 09:21 Länsstyrelsen i Västmanland vill tillsammans med berörda kommuner och räddningstjänster med en ceremoni tacka alla som deltog i arbetet kring skogsbranden. Tackceremonin äger rum den 17 november kl. 18-20 på Aros Congress Center i Västerås.
Läs mer
 • Helgens öppettider
  [2014-10-30 16:10]
  Under helgen har kommunen vissa begränsningar i öppethållandet.
 • Riksfärdtjänst under jul- och nyårshelgen
  [2014-10-27 09:50]
  Ansökan om riksfärdtjänst 22/12–6/1 senast fredag den 14 november.
 • Höstlov i Sala vecka 44
  [2014-10-24 15:24]
  Spännande, roligt, intressant, härligt...höstlov i Sala. Kika i höstlovsprogrammet för inspiration. Ha ett skönt lov
 • Inför höstlov och halloween
  [2014-10-22 13:04]
  Att förse tonåringen med alkohol inför festen ger falsk trygghet Åtta av tio tonårsföräldrar i länet vet att de inte kan ha kontroll över tonåringens drickande genom att själva köpa ut alkohol. Men h ...
 • Ombyggnation av den yttre miljön vid järnvägsstationen
  [2014-10-21 15:06]
  Sala kommun påbörjar inom någon vecka en ombyggnation av bussterminalen och området framför järnvägsstationsbyggnaden i Sala. Syftet är att tillgodose behovet av fler busshållplatser vid järnvägsstati ...

På gång

 • Sörskogsleden - åtgärdsstudie
  Läs om kommunens fortsatta arbete med miljöförbättringsåtgärder vid Sörskogsleden där närboende drabbas av bland annat buller och vibrationer.
 • Lokal kulturplan för Sala kommun
  Vid sammanträde i Kommunfullmäktige 2014-01-27 beslutades att fastställa reviderad Lokal kulturplan för Sala kommun 2014-2016 i enlighet med kommuns ...
 • Planering av vindkraftspark
  VKS Vindkraft Sverige AB vill bygga en vindkraftpark med ca 16 vindkraftverk 10 km nordväst om Sala tätort inom ett område nordväst om Ljömsebosjön (S ...
 • Handlingsplan Måns Ols
  Måns Ols-området är historiskt knutet till Sala silvergruva och med sitt kallbadhus, värdshus och sin kägelbana är Måns Ols ett populärt friluftsområd ...
 • Planskild korsning
  Med en planskild korsning kan järnvägens barriäreffekt minskas samtidigt som området i direkt anslutning till tågstationen blir tillgängligt för utvec ...

Evenemangskalender

Boka e-annons på våra fyra infartstavlor här!

För dig som vill veta mer om bostadsprojekt i Sala

Politiska sammanträden

Håll koll med Salaappen