Händels fyrverkerikonsert

2015-08-18 11:29 Händels fyrverkeri! En årlig tradition i Sala stadspark första lördagen i september. I samband med konserten delas Salaambassadörsutmärkelsen ut, och i år får Avlidna Salakonstnärers sällskap och Ransta Nästa bygdegårdsförening dela på utmärkelsen, med 343 röster vardera.
Läs mer
 • Flyktingkrisen - det här gör kommunen - det här kan du göra
  [2015-09-04 14:00]
  Med anledningen av den pågående flyktingkatastrofen finns det anledning att redogöra för Sala kommuns uppdrag och insatser för ankommande flyktingar till kommunen. Och vad du som vill göra en insats s ...
 • Dubbelt Grattis! Årets Salaambassadör är två!
  [2015-09-04 00:30]
  Omröstningen mellan Avlidna Salakonstnärers sällskap och Ransta Nästa bygdegårdsförening är nu avgjord, och det har varit en jämn kamp mellan de två föreningarna. Totalt har 686 personer röstat, och 3 ...
 • Sök stipendier
  [2015-09-03 14:42]
  Föreningsledarstipendium(32.00 kr), Kulturstipendium(25.000 kr)och Skönare stad - medel ur Sparbankens kulturfond. Välkommen att ansöka senast 2 oktober.
 • Anbudsgivning av överskottsmaterial från tekniska kontoret
  [2015-09-02 09:32]
  24 objekt från tekniska kontoret till försäljning. Anbud senast 30 september 2015.
 • Företagen mer nöjda med kommunens service
  [2015-09-01 11:44]
  Företagen i Sala var 2014 mer nöjda med kommunens service än tidigare år. Det framgår av serviceundersökningen Nöjd Kund Index (NKI) 2014. NKI är ett mått på hur företagen uppfattar kommunens service. ...
 • Ny kundtjänst för enskilda avlopp
  [2015-08-28 12:30]
  Den 1 september 2015 tar Sala kommun över kundtjänsten från entreprenören Relita.
 • Invigning av Träffpunkten och Anhörigcentrum
  [2015-08-27 11:25]
  Onsdagen den 2 september 2015 kl. 10 inviger vi de nya verksamheterna på Kaplanen.
 • Salamässan 2015. Tema: NY ÖVERSIKTSPLAN
  [2015-08-25 09:00]
  På årets Salamässa presenterade vi det pågående arbetet med en ny översiktsplan för Sala kommun. Framtagningen av planen är en omfattande process där alla i kommunen är inbjudna att tycka till innan p ...
 • Vägavstängning RV800 v. 36–43
  [2015-08-24 10:45]
  Vägavstängning p.g.a. brobyte vid Dammboskid och vid Silvköparen. Vägomledning via RV70. Följ skyltning för omledning.
 • Höstens nya tidtabeller för länstrafiken
  [2015-08-18 09:37]
  Nytt för Sala är främst nystartade lördagsturer för Möklinta och Västerfärnebo. Gäller fr.o.m. 22 augusti 2015.

På gång

 • Sörskogsleden - åtgärdsstudie
  Läs om kommunens fortsatta arbete med miljöförbättringsåtgärder vid Sörskogsleden där närboende drabbas av bland annat buller och vibrationer.
 • Lokal kulturplan för Sala kommun
  Vid sammanträde i Kommunfullmäktige 2014-01-27 beslutades att fastställa reviderad Lokal kulturplan för Sala kommun 2014-2016 i enlighet med kommuns ...
 • Planering av vindkraftspark
  VKS Vindkraft Sverige AB vill bygga en vindkraftpark med ca 16 vindkraftverk 10 km nordväst om Sala tätort inom ett område nordväst om Ljömsebosjön (S ...
 • Planskild korsning
  Med en planskild korsning kan järnvägens barriäreffekt minskas samtidigt som området i direkt anslutning till tågstationen blir tillgängligt för utvec ...
 • Norrmalm
  Norrmalm, området mellan järnvägen och Saladammsvägen, är ett framtida utvecklingsområde för bostäder kombinerat med kontor och andra verksamheter.

Evenemangskalender

Boka e-annons på våra fyra infartstavlor här!

För dig som letar kommunala lediga småhustomter i Sala kommun

För dig som vill veta mer om bostadsprojekt i Sala

Politiska sammanträden

Håll koll med Salaappen