Förbud mot tung genomfartstrafik på Sörskogsleden

2014-12-18 13:00 PROJEKT SÖRSKOGSLEDEN | Den 17 december fattade Samhällsbyggnadsutskottet beslut om att införa ett förbud för tung genomfartstrafik på Sörskogsleden. Tekniska kontoret kommer nu ansöka om skyltar utefter Trafikverkets väg för att sedan fatta det formella beslutet om lokal trafikföreskrift.
Läs mer
 • Nya avgifter på Kulturskolan
  [2014-12-19 15:46]
  500 kronor är från och med 2015 terminsavgiften i Kulturskolan. Det är en sänkning med 125 kronor för de flesta som deltager i undervisningen.
 • Kulturskolan i Sala startar dansundervisning
  [2014-12-19 15:03]
  Från och med årsskiftet inför Kulturskolan ny undervisning i streetdance under ledning av Sofia Hillbom.
 • Förbud mot tung genomfartstrafik på Sörskogsleden
  [2014-12-18 13:00]
  PROJEKT SÖRSKOGSLEDEN | Den 17 december fattade Samhällsbyggnadsutskottet beslut om att införa ett förbud för tung genomfartstrafik på Sörskogsleden. Tekniska kontoret kommer nu ansöka om skyltar utef ...
 • Unga företagare uppmärksammades
  [2014-12-17 12:19]
  Ett stort grattis till StuderaMera, Don´t screw it up, Laddad tillvaro och Enthalpy som alla har belönats för sina uppfinningar.
 • PROJEKTTÄVLING: Konstnärlig gestaltning
  [2014-12-17 09:20]
  Sala kommun inbjuder yrkesverksamma konstnärer att inkomma med en intresseanmälan till skissuppdrag för konstnärlig gestaltning vid stationsområdet samt i stadsparken.

På gång

 • Sörskogsleden - åtgärdsstudie
  Läs om kommunens fortsatta arbete med miljöförbättringsåtgärder vid Sörskogsleden där närboende drabbas av bland annat buller och vibrationer.
 • Lokal kulturplan för Sala kommun
  Vid sammanträde i Kommunfullmäktige 2014-01-27 beslutades att fastställa reviderad Lokal kulturplan för Sala kommun 2014-2016 i enlighet med kommuns ...
 • Planering av vindkraftspark
  VKS Vindkraft Sverige AB vill bygga en vindkraftpark med ca 16 vindkraftverk 10 km nordväst om Sala tätort inom ett område nordväst om Ljömsebosjön (S ...
 • Handlingsplan Måns Ols
  Måns Ols-området är historiskt knutet till Sala silvergruva och med sitt kallbadhus, värdshus och sin kägelbana är Måns Ols ett populärt friluftsområd ...
 • Planskild korsning
  Med en planskild korsning kan järnvägens barriäreffekt minskas samtidigt som området i direkt anslutning till tågstationen blir tillgängligt för utvec ...

Evenemangskalender

Boka e-annons på våra fyra infartstavlor här!

För dig som letar kommunala lediga småhustomter i Sala kommun

För dig som vill veta mer om bostadsprojekt i Sala

Politiska sammanträden

Håll koll med Salaappen