StartEU-valet 2024
Informationstjänst
Publicerad 2024-05-15
Uppdaterad 2024-06-07 09:37

Söndagen den 9 juni 2024 är det EU-val i Sverige. I valet väljer medborgarna i EU:s medlemsländer vilka som ska representera dem i Europaparlamentet de kommande fem åren.

Förtidsrösta i en röstningslokal (22 maj–8 juni)

Röstningslokaler i Sala kommun 

Du behöver röstkort och ID-handling om du röstar i en röstningslokal.
  • Om du saknar id-handling kan du låta någon annan person intyga din identitet. Den person som intygar måste då visa en id-handling.
  • Observera att våra röstningslokaler har olika öppettider. 
  • Du kan välja att rösta i förtid i en röstningslokal varsomhelst i hela landet om du inte kan rösta i din vallokal på valdagen. 

Rösta i din vallokal på valdagen 9 juni

Vallokaler i Sala kommun

Du behöver id-handling för att rösta i din vallokal.
  • Om du saknar id-handling kan du låta någon annan person intyga din identitet. Den person som intygar måste då visa en id-handling.
  • Din vallokal står på ditt röstkort. Röstkort är inte ett krav när du röstar i din vallokal, men praktiskt för att kontrollera att du röstar i rätt vallokal.

Rösträtt till Europaparlamentet

Har jag rösträtt?

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:

  • 18 år senast på valdagen, och
  • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller
  • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast 30 dagar före valdagen.

Sala kommuns Valservice

Information om röstning

Valadministratör Nina Nilsson, 0224-74 78 05, nina.nilsson@sala.se

Dubblettröstkort

Om du saknar ditt röstkort kan du få ett dublettröstkort på Sala kommun:
Medborgarkontoret, Stora torget 1, Sala (vard. kl. 0800–1630)

Stadsbiblioteket, Röstningslokal, Norra Esplanaden 5, Sala 

Material för budröstning

För budröstning krävs särskilt material som kan hämtas på Sala kommun:
Medborgarkontoret, Stora torget 1, Sala (vard. kl. 0800–1630)

Ambulerande röstmottagare

Väljare som på grund av sjukdom, funktionshinder eller ålder inte själv kan ta sig till en röstningslokal och inte har eget bud kan få hjälp av kommunens ambulerande röstmottagare.

Beställning: 0224-74 78 05.

Du kan få hjälp att rösta i vallokalen om du behöver det. Du kan också utse ett bud som lämnar in din röst, om du inte kan ta dig till vallokalen.

Rösta med bud

Särskilt material för budröstning kan beställas hos kommunen eller hos Valmyndigheten. Valsedlar kan hämtas på alla ställen där man kan rösta eller beställa direkt från partierna.

En budröst får göras i ordning tidigast 16 maj. Budrösten kan lämnas in som förtidsröst eller på valdagen i vallokal.

Rösta med bud (Valmyndigheten)

Du som befinner dig utomlands när det är val kan rösta från utlandet. Du kan antingen brevrösta eller rösta på många ambassader eller konsulat.

Brevrösta eller förtidsrösta från utlandet

Rösta från utlandet (Valmyndigheten)

Utläggning av valsedlar till Europaparlamentsvalet 2024

På alla ställen där väljare kan rösta lägger röstmottagare ut namnvalsedlar för de partier som vid något av de två senaste valen till Europaparlamentet fick mer än 1 procent av rösterna. 

Inlämning av valsedlar

Företrädare för politiska partier kan lämna valsedlar till valkansliet via det offentliga medborgarkontoret, Stora torget 1. Valsedlarna lämnas senast fyra veckor innan valdagen 9 juni 2024. 

Vid frågor kontakta val@sala.se.

Övriga partier ansvarar själva för att lämna sina valsedlar med namn på sina kandidater till röstmottagare i kommunens vallokaler och röstningslokaler ca 30 minuter innan lokalens öppettid. Observera att lokalerna har olika öppettider.Röstningslokaler (med adresser och öppettider)

Vallokaler (med adresser och öppettider)

Blanka valsedlar läggs ut av röstmottagare

På alla ställen där väljarna kan rösta lägger röstmottagarna ut blanka valsedlar.

Partier och valsedlar – Sala kommun

Anmälda partier

Endast de partier som anmält att de deltar i valet ska få sina valsedlar utlagda. Ett parti som inte anmält deltagande i valet till Valmyndigheten ska nekas att lägga ut sina valsedlar, även om partiet tryckt upp valsedlar. Ett parti kan anmäla deltagande fram till 30 dagar innan valdagen. Det finns inget krav på att röstmottagarna ska meddela partierna när valsedlarna börjar ta slut.

Inlämning av valsedlar

Företrädare för politiska partier kan lämna valsedlar till valkansliet via det offentliga medborgarkontoret, Stora torget 1. Valsedlarna lämnas senast fyra veckor innan valdagen 9 juni 2024. 

Tänk på att valsedlarna ska räcka till 12 valdistrikt och 6 st förtidsröstningslokaler.

Vill du engagera dig som röstmottagare?

Vi söker dig som värnar demokratin, känner att uppdraget är viktigt samt är noggrann och serviceinriktad.

Som röstmottagare arbetar du med att hålla ordning och att lotsa de röstande rätt, att ta emot och kontrollera att kuverten är korrekta samt att lägga dem i valurnan eller, vid förtidsröstning, i ett kuvert och omslag. Allt detta ska dokumenteras.

Du får en kort utbildning där du lär dig dessa delar.

Anmäl ditt intresse

Låter det här intressant och betydelsefullt?

Anmäl ditt intresse att bli röstmottagare till val@sala.se.

Tack för ditt engagemang!

Frågor?

Kontakta Nina Nilsson, valadministratör, på telefon 0224-74 78 05.

Onsdagsräkning EU-valet 2024

Onsdag 12 juni 09:00 börjar valnämndens preliminära rösträkning, även kallad onsdagsräkningen.

Onsdagen efter valdagen sker valnämndens preliminära rösträkning. Valnämnden räknar då de förtidsröster som inte hunnit inkomma till vallokalerna på valdagen.

Onsdag 12 juni, klockan 09:00

Plats: Gustav Adolfssalen, kommunhuset i Sala.

Valnämndens preliminära rösträkning är öppen för allmänheten.

Välkommen!

Bengt Larsson (C)
Valnämndens vice ordförande

Relaterade kategorier