Sala.se
Om du saknar något här på nya sala.se kan du eventuellt hitta det på vår gamla hemsida - www3.sala.se


Spåromläggning, Tillberga - Ransta

Den 24 och 25 augusti stängs de båda järnvägsövergångarna inne i Ransta samhälle för fordonstrafik. Detta medför att järnvägs...

Samråd och granskning

Läs om vilka detaljplaner som för närvarande är aktuella för samråd eller är föremål för granskning.

Sala kommun får ny webbplats

Nu lanserar Sala kommun nya sala.se. Precis som tidigare är sala.se en prioriterad kanal för kommunikation och självservice mellan med...