StartSpecialkost, grundskola och gymnasium, 2023/2024 - Anmälan
Självservice
Publicerad 2023-06-12
Uppdaterad 2023-06-12 09:40
 

Om tjänsten

Här kan du anmäla behov av specialkost läsåret 2023/2024 för elever på grundskolan och gymnasiet i Sala kommun .

Vi ser gärna att ansökan sker digitalt där du loggar in med BankID i vår e-tjänst. På www.sala.se/minasidor kan du se statusen för alla dina ärenden.

Har du av någon anledning inte möjlighet att ansöka digitalt, finns här även en blankett att skriva ut och fylla i. Blanketten skickas till Måltidsenheten, Sala Kommun, Box 304, 733 25 Sala. Blanketten finns också att hämta på Medborgarkontoret, Information Sala, vid Stora Torget där du även kan lämna in ifyllda blanketter. Givetvis kan du även kontakta köket direkt och lämna in blanketten där.

Värdefull information till specialkostanmälan via e-tjänst

För varje allergi ställs en fråga om vilka symptom just det allergenet ger.

Symptom 

För varje allergi ställs en fråga om vilka symptom just det allergenet ger.

Akutbehandling krävs

Kryssa i om akutbehandling krävs vid intag av allergenet och beskriv vilken behandling som krävs, t.ex. medicin, spruta eller ringa 112. (Frågan ställs vid samtliga allergier utom då det gäller frukter, grönsaker samt ytterligare allergier ifyllda under "Övrigt" där vi istället ber dig fylla i eventuell behandling tillsammans med beskrivningen av symptom.

Om misstanke finns att barnet reagerar på mjölk är det viktigt att söka vård för att få rätt diagnos och inte på egen hand börjar med laktosreducerad kost innan orsaken till besvären är utredda. Det man tror är laktosintolerans kan vara en mjölksproteinallergi eller annan medicinsk orsak t.ex. en obehandlad glutenintolerans.

Laktosintolerans är inte en sjukdom, en stor del av världens befolkning har en nedsatt förmåga att bryta ner laktos. De flesta laktosintoleranta klarar av att få i sig ca 5-10 g laktos/dag jämt fördelat under dagen. En viss nedbrytning av laktos verkar vara bra för tjocktarmen.

Kryssa i om eleven klarar av att äta vanlig mat men behöver laktosfri dryck eller om eleven behöver både laktosfri mat och dryck.

Kryssa i om eleven kan äta Oatleys produkter eller inte.

Inga produkter innehållande jordnötter, nötter, mandel eller sesam förekommer i maten i våra kök. Det är ändå viktigt att fylla i om eleven har en allergi mot någon av dessa allergener.

Allergiker kan behöva undvika livsmedel som är märkta med "kan innehålla spår av" det aktuella allergenet. "Kan innehålla spår av" är en varningsmärkning och i dagsläget finns det inte några gränsvärden för produkter med denna märkning. Ibland kan halterna av allergen vara obefintliga och ibland högre, och samma produkt kan innehålla olika halter vid olika tillfällen.

Kryssa i om eleven kan äta produkter märkta med ”Kan innehålla spår av …”. (Frågan ställs vid allergier mot mjölkprotein, ägg, soja och baljväxter).

En del personer tolererar inte vissa livsmedel om de serveras råa eller icke tillagade men kan äta det i upphettad form. Kryssa i om eleven kan äta livsmedlet i upphettad form. (Frågan ställs vid allergier mot mjölkprotein, vid allergi/överkänslighet mot samtliga frukter och grönsaker samt om man fyller i ytterligare allergier under "Övrigt").

Ibland kan man äta små mängder av det man vanligtvis inte tål exempelvis paprika eller tomat i kryddblandningar, morot eller selleri i buljong osv. Kryssa i om eleven tål det angivna allergenet i små mängder. (Frågan ställs för baljväxter, citrusfrukter, tomat, morot, annan frukt och grönsak samt om man fyller i ytterligare allergier under "Övrigt").

Villkor

Elever med födoämnesallergi eller som behöver specialkost av religiösa eller etiska skäl har möjlighet att efter anmälan få specialkost serverad i grundskolan och gymnasiet.

OBS! Anmälan får inte användas för att få särskild mat för att elev inte tycker om den huvudrätt som erbjuds.  
  • Vårdnadshavare/elev över 18 år ansvarar för att anmälan fylls i korrekt i e-tjänst eller på blankett inför varje nytt läsår.
  • Måltidsenheten kommer att dela informationen med skolans rektor, elevens mentor samt elevhälsan.
  • Om någon förändring sker, exempelvis att eleven inte längre är i behov av specialkost, eller att behovet ändras på något annat sätt, är vårdnadshavare/elev över 18 år ansvarig för att detta omgående meddelas till köket på skolan.
  • Intyg från läkare/sköterska/dietist skall lämnas in vid medicinska skäl. Det räcker att lämna intyget en gång om inga förändringar i behovet av specialkost sker. Till intyg räknas även utdrag från medicinsk journal.
  • Anpassad kost kan i vissa fall erbjudas till elever med speciella behov, exempelvis till elever som utreds för eller har en neuropsykiatrisk diagnos som påverkar matsituationen, elever med påverkad tillväxt eller elever med ätstörningar. Anpassad kost erbjuds under en begränsad period med målet att eleven i bästa fall ska återgå till ordinarie meny. Ansökan om anpassad kost görs via kontakt med elevhälsa eller rektor och kan ej göras via E-tjänst eller specialkostblankett

Avgifter

Tjänsten är kostnadsfri.

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation, som till exempel BankID, kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

Läs mer om e-legitimation på skatteverket.se