StartSpecialkost, förskola, 2021/2022 - Anmälan
Självservice
Publicerad 2021-05-11
Uppdaterad 2021-05-11 09:27
 

Om tjänsten

Barn med födoämnesallergi eller som behöver specialkost av religiösa eller etiska skäl har möjlighet att efter anmälan få specialkost serverad i förskolan. En ny anmälan ska lämnas in i augusti varje år.

OBS! Anmälan får inte användas för att få särskild mat vid händelse att barnet inte tycker om den huvudrätt som erbjuds.

Vårdnadshavare ansvarar för att blanketten fylls i korrekt och tydligt innan den lämnas in till förskolans personal som lämnar den till köket. Om någon förändring sker, t.ex. barnet inte längre är i behov av specialkost, eller behovet ändras på något sätt, är vårdnadshavare ansvarig för att detta omgående meddelas till köket på förskolan. 

Var noga med att fylla i personuppgifter för barnet samt vilka livsmedel/näringsämnen som ska uteslutas ur kosten. Fyll även i kontaktuppgifter till förälder/anhörig i händelse av akut födoämnesreaktion.

Specialkost av medicinska skäl

Intyg från läkare/sköterska/dietist skall lämnas in vid medicinska skäl. Det räcker att lämna intyget en gång om inga förändringar i behovet av specialkost sker. Till intyg räknas även utdrag från medicinsk journal.

Villkor

Avgifter

Tjänsten är kostnadsfri.

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

Måltidsenheten
0224-74 70 00 (växel) maltidsenheten@sala.se