StartUppleva och göraFöreningar, föreningslivEgen eller kommunal anläggning, skötselbidrag (A+B) - Ansökan
Självservice
Publicerad 2017-02-03
Uppdaterad 2024-01-05 08:31

Ansökan och anmälan lämnas båda två till Kultur och fritid före 2 maj. Ansökningarna prövas särskilt av kultur- och fritidsnämnden i varje enskilt fall. 

Till ansökan om skötselbidrag ska även följande handlingar bifogas: verksamhetsberättelse, bokslut samt revisionsberättelse. 

 

Om tjänsten

Detta bidrag syftar till att stödja föreningar som driver egen eller kommunal idrotts- och friluftsanläggning inom Sala kommun. Bidraget avser drift, underhåll och skötseltimmar av hela anläggningen.

Blankett A är en sammanställning över vilka anläggningar som föreningen söker bidrag för.

Blankett B avser drift, underhåll och skötseltimmar och lämnas in i ett exemplar per anläggning.

Till ansökan om skötselbidrag hör även "Ansökan om investeringsbidrag för egen anläggning (C)". Denna blankett används av föreningar som har planer på reparationer, större underhållsarbete eller andra åtgärder som innebär betydande kapitalinvestering (för mer information och ansökan gällande blankett C se Relaterade tjänster).

OBS! Vid ansökan om skötselbidrag ska även blanketten "Anmälan av statistikuppgifter för egen anläggning" fyllas i och skickas in. Denna blankett är en bekräftelse på att följande bidragskrav tillgodoses:

  • Anläggningen nyttjas i betydande omfattning och att den huvudsakliga verksamheten riktar sig till kommunens innevånare.
  • Anläggningen skall kunna upplåtas utan krav på medlemskap eller liknande i den förening vilken driver anläggningen.
  • Ungdomsverksamhet skall prioriteras och möjlighet för handikappade att nyttja anläggningen beaktas.
  • Minst 40 aktivitetstillfällen, som berättigar till aktivitetsstöd, ska hållas på anläggningen.

Bidragsbestämmelser - broschyr

Villkor

Förening som har sitt säte och sin huvudsakliga verksamhet inom Sala kommun, och som efter särskild prövning har fått godkännande att driva egen eller kommunal anläggning.

Avgifter

Tjänsten är kostnadsfri.