StartSjälvserviceGrundbidrag till Pensionär- och Handikappföreningar
Självservice
Publicerad 2017-02-02
Uppdaterad 2024-04-09 13:20

Ansökan ska lämnas in till Kultur och fritid senast  2 maj.

Till ansökan ska följande bifogas: verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, bokslut, budget, årsmötesprotokoll och verksamhetsplan.

 

Om tjänsten

Bidraget ska stödja och främja det ideella föreningsarbetet i Sala kommun.

Ansök via länkarna. Om det inte fungerar så finns även en blankett: Blankett för utskrift (PDF)

Bidragsbestämmelser - broschyr

Villkor

Bidraget kan sökas av föreningar verksamma i Sala kommun. Föreningarna kan innehålla både ungdomsverksamhet och vuxenverksamhet. Faktorer som väger tungt vid bedömningen är att föreningen har en socialt inriktad verksamhet.

Verksamheten ska verka i linje med de av kommunen antagna idépolitiska program som rör föreningarnas verksamhet, t.ex. handikappolitiska programmet och kommunens integrationsmål. Föreningen ska ha antagna stadgar, egen vald styrelse, medlemsförteckning samt kassaredovisning.

Verksamheten ska vara öppen för alla inom respektive intresseområde enligt antagna stadgar. För att vara bidragsberättigad ska föreningen vara ansluten till ett riksförbund. Nystartad förening eller förening som av någon anledning valt att inte tillhöra ett riksförbund kan efter särskild prövning erhålla bidrag.

Avgifter

Tjänsten är kostnadsfri. Observera att bidragsbeloppets storlek fastställes årsvis av Kultur- och fritidsenheten.