StartNäringsliv och arbeteTillstånd, regler och tillsynTobaksfria nikotinprodukter, försäljning - Anmälan
Självservice
Publicerad 2022-07-20
Uppdaterad 2024-01-24 16:34
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

 

Om tjänsten

Den som vill sälja tobaksfria nikotinprodukter måste enligt "Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter" göra en anmälan till kommunen innan försäljningen startar. Anmälan ska innehålla verksamhetens egenkontrollprogram. Syftet är att förhindra att minderåriga köper tobaksfria nikotinprodukter och att begränsa nikotinets skadeverkningar.

Lagen om tobaksfria nikotinprodukter började gälla 1 augusti 2022.

Tobaksfria nikotinprodukter dekal 18 år

Dekal: 18 år vid köp av tobaksfria nikotinprodukter

Villkor

Avgifter

Kommunen ansvarar för tillsyn. För tillsynen tar kommunen ut en avgift.

Alkohol- och tobakshandläggare
0224-74 70 00 (växel) alkoholtobak@sala.se