StartNäringsliv och arbeteArbetsmarknadLediga jobb i kommunenBelastningsregistret, utdrag (förskola, skola, barnomsorg) - Begäran
Självservice
Publicerad 2016-10-24
Uppdaterad 2022-12-02 08:54

Nedan finns två blanketter att välja mellan: den översta är endast för utskrift medan den understa är ifyllnadsbar direkt på nätet. Du skriver i ett av formulären och skickar det till: 

Rikspolisstyrelsen 
Box 757 
981 27 Kiruna 

Intyget levereras sedan till din bokföringsadress och därefter skickar/lämnar du det till Skolförvaltningen. 

Handläggningstiden är cirka 2 veckor. Giltighetstid 1 år.

 

Om tjänsten

Enligt lag ansvarar Rikspolisstyrelsen för belastningsregistret och misstankeregistret. Dessa register innehåller uppgifter om den som fått påföljder för brott och som är skäligen misstänkt för brott.

Som privatperson har du rätt att begära utdrag om dig själv. Alla som vikarierar inom Skolförvaltningens verksamheter måste kunna visa upp ett giltigt intyg från belastningsregistret enligt skollagen (2010:800).

Skicka inte in utdraget tillsammans med din jobbansökan. Det är först när du blivit erbjuden ett jobb inom förskola, skola, barnomsorg, eller praktikplats om du studerar på lärarhögskola, som du måste visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Villkor

Alla är välkomna att använda denna tjänst.

Avgifter

Tjänsten är kostnadsfri.

Skolkansliet
0224-74 70 00 (växel) skolkontoret@sala.se