StartBelastningsregistret, utdrag LSS - utföra vissa insatser åt barn med funktionshinder (442.9)
Självservice
Publicerad 2016-10-31
Uppdaterad 2023-01-19 11:11

Nedan finns två blanketter att välja mellan: den översta är ifyllnadsbar direkt på nätet. Blanketten är elektronisk och ifyllningsbar på datorskärmen. Du måste ändå skriva ut blanketten och underteckna den innan du skickar den. Du kan också skanna den underskrivna blanketten och skicka den per e-post. Den undre är endast för utskrift. Du skriver i ett av formulären och skickar det till: 

Rikspolisstyrelsen 
Box 757 
981 27 Kiruna 

Intyget levereras sedan till din bokföringsadress och därefter skickar/lämnar du det till Vård och omsorg.  

Handläggningstiden är cirka 2 veckor. Giltighetstid 1 år.

 

Om tjänsten

Enligt lag ansvarar Rikspolisstyrelsen för belastningsregistret och misstankeregistret. Dessa register innehåller uppgifter om den som fått påföljder för brott och som är skäligen misstänkt för brott.

Som privatperson har du rätt att begära utdrag om dig själv. Alla som vikarierar inom Vård och omsorgs verksamheter måste kunna visa upp ett giltigt intyg från belastningsregistret.

Skicka inte in utdraget tillsammans med din jobbansökan. Det är först när du blivit erbjuden ett jobb inom vård och omsorg, som du måste visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Blankett för dig som blivit erbjuden ett jobb, uppdrag eller en praktik där det ingår att utföra vissa insatser åt barn med funktionshinder. Begäran om utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister, PM 442.9 (15-11-16).

Villkor

Alla är välkomna att använda denna tjänst

Avgifter

Tjänsten är kostnadsfri.