StartPersonalpool vård och omsorg
Informationstjänst
Publicerad 2018-08-28
Uppdaterad 2023-01-19 11:14

Inom Vård och Omsorg finns tre poolgrupper som består av tillsvidareanställda undersköterskor

Arbetet innebär att  stödja insatsberättigade i vardagen med service- och omvårdnadsinsatser som utgår från en individuellt upprättad genomförandeplan. Personalen skall vara ett stöd på den enskildes villkor, och minska konsekvenserna av dennes funktionsnedsättning.
Målet är att skapa en hanterbar och begriplig livssituation för var och en utifrån önskemål och behov. 

Flexibelt arbete

I dagsläget har vi tre poolgrupper, samtliga medarbetare är undersköterskor med tillsvidareanställning.

Poolgrupperna kan vid behov arbeta över verksamhetsområdesgränserna, men har i huvudsak ett huvudområde, hemtjänst, funktionsnedsättning eller särskilt boende för äldre.

Att arbeta i poolen innebär att vara flexibel både vad gäller arbetstider och arbetsplatser, då arbete sker på olika enheter.
Medarbetaren bokas in på arbetspass när verksamheternas ordinarie personal är frånvarande.

 

Ansök om jobb

Om vi har behov av nyrekrytering och du är intresserad av att arbeta hos oss, ansöker du via annons på Alla lediga jobb i kommunen