StartPersonalpool vård och omsorg
Informationstjänst

Personalpool vård och omsorg

Publicerad 2018-08-28
Uppdaterad 2020-01-21 14:17
Inom Vård och Omsorg finns personalpool som består av undersköterskor och vårdbiträden, som är månads- eller timavlönade.

Arbetet innebär att  stödja insatsberättigade i vardagen med service- och omvårdnadsinsatser som utgår från en individuellt upprättad genomförandeplan. Personalen skall vara ett stöd på den enskildes villkor, och minska konsekvenserna av dennes funktionsnedsättning.
Målet är att skapa en hanterbar och begriplig livssituation för var och en utifrån önskemål och behov. 

Flexibelt arbete

I dagsläget har vi tre poolgrupper, samtliga medarbetare är undersköterskor med tillsvidareanställning.
Poolgrupperna arbetar över verksamhetsområdesgränserna men har i huvudsak ett huvudområde, hemtjänst, funktionsnedsättning och särskilt boende för äldre, men servar också socialpsykiatrin och stödboende integration. Att arbeta i poolen innebär att vara flexibel både vad gäller arbetstider och arbetsplatser, då arbete sker över verksamhetsområdena. Medarbetaren bokas in på arbetspass när verksamheternas ordinarie personal är frånvarande.

Vi har också ett stort antal timavlönade vikarier som är anställda via Bemanningsenheten inom Vård och Omsorg och som bokas för tillfälliga pass när ordinarie personal är frånvarande.
Vi rekryterar i huvudsak undersköterskor men också vårdbiträden (outbildad inom vårdområdet). Vårdbiträden har  möjlighet att prova på att arbeta under 600 arbetsdagar, inom Sala kommun.  
Vår förhoppning är att intresse väckts för att vilja utbilda sig till ex. undersköterska. Vi rekryterar löpande under året men på våren är den tid då vi rekryterar flest timavlönade.

Om vi har behov av nyrekrytering och du är intresserad av att arbeta som vikarie hos oss, då ansöker du via vår platsannons här på webbplatsen.