StartSjälvserviceFamiljerådgivning - bokning
Självservice
Publicerad 2017-08-18
Uppdaterad 2024-05-20 14:59
 

Om tjänsten

Familjerådgivningen erbjuder er som vill få hjälp att lösa problem i familjen eller parförhållandet rädda äktenskapet eller kunna samarbeta bättre, även om ni tänker gå skilda vägar, kunna samtala om barnen som separerade föräldrar ha individuella samtal om relationsproblem. Om ni är separerade föräldrar och önskar samarbetssamtal om barnen, kan ni kontakta antingen Familjerådgivningen eller Familjerätten. Familjerätten kan även hjälpa er att skriva juridiskt bindande avtal.

 

Villkor

Vuxna familjemedlemmar, par eller ensamstående som har samlevnads- och relationsproblem som är bosatta i Sala eller Heby kommun.

Avgifter

Samtalen är kostnadsfria.

Våra tjänster

Vuxna familjemedlemmar, par eller ensamstående som har samlevnads- och relationsproblem kan vända sig till familjerådgivningen.

För er som

 • vill få hjälp att lösa problem i familjen eller parförhållandet
 • vill rädda äktenskapet eller
 • vill kunna samarbeta bättre, även om ni tänker gå skilda vägar, eller
 • är separerade föräldrar och vill kunna samtala om barnen.

För dig som

 • vill ha individuella samtal om relationsproblem.

Om ni är separerade föräldrar och önskar samarbetssamtal om barnen, kan ni kontakta antingen Familjerådgivningen eller Familjerätten. Familjerätten kan även hjälpa er att skriva juridiskt bindande avtal.

Utmärkande för familjerådgivningen är att den är fristående från all annan verksamhet och att registrering och journalföring inte förekommer. Sekretessen är extra sträng enligt lag.  Man får vara anonym, om man så önskar. 

Frågor och svar om familjerådgivning

 1. Vilka får söka?
  • Vem som helst får söka. Par, familjer eller ensamstående.
 2. Vad kostar det?
  • Det är gratis att söka familjerådgivning.
 3. Måste man ha remiss?
  • Nej man ringer själv och beställer tid.
 4. Hur lång är väntetiden?
  • Man kan oftast få en tid inom 2 veckor.
 5. Har familjerådgivarna tystnadsplikt?
  • Familjerådgivare har en särskilt sträng sekretess enligt lag. Registrering och journaler förekommer inte. Man får vara anonym, om man så önskar.
 6. Måste båda komma?
  • Nej, ofta är det bara en som vill söka, medan partnern kanske kommer med längre fram. Om det handlar om att stärka parrelationen, brukar vi rekommendera att båda kommer med från början.
 7. Om man har svårt att prata?
  • Det brukar i regel inte vara svårt för någon att prata under besöken. Familjerådgivaren ställer frågor utifrån det man vill prata om.
 8. Hur länge brukar man gå?
  • Det varierar mycket, men det vanligaste är 2–8 samtal.
 9. Är det många som söker?
  • Cirka 150 par, familjer eller enskilda personer har kontakt med Familjerådgivningen varje år.
 10. När brukar man kontakta familjerådgivningen?
  • Några exempel:
   • Vi har svårt att tala med varandra.
   • Vi kommer ofta i konflikt om småsaker.
   • Det känns som att vi glidit ifrån varandra.
   • Vi kommer inte överens om barnen.
   • Vårt sexliv fungerar inte bra.
   • En av oss vill separera.
   • Jag behöver prata med någon efter separationen.

Familjerådgivning
0224-74 96 71, 0224-74 96 72 familjeradgivningen@sala.se