StartTrafik och resorTrafik och gatorVarutransport, köra på gågator, dispens - Ansökan
Självservice
Publicerad 2017-09-19
Uppdaterad 2020-10-05 11:45

På ansökan ska ni fylla i de företag ni levererar till samt föreslagen körväg. Körvägen ska illustreras som skiss på baksidan av ansökan. Tänk på att svängar och vridmoment inte får förekomma på de gator som omfattas av bruttoviktsförbudet. 

Handläggningstiden för en komplett ifylld ansökan är i normalfallet upp till 4 veckor. 

Var noga med att fylla i företagsnamn, fordon, faktureringsadress, organisationsuppgifter, registreringsnummer på fordon som tillståndet ska gälla, mobiltelefonnummer och namn på nyttjare av fordon.

 

Om tjänsten

Dispens från lokal trafikföreskrift gällande bruttoviktsförbud 3,5 ton.

I Sala centrum omfattas vissa gator av ett bruttoviktsförbud på 3,5 ton. Anledningen till detta är att vägbeläggningen och de värmeslingor som är placerade under denna inte är byggda för den påfrestning som tyngre fordon utgör. Av denna anledning vill Sala kommun begränsa fordonstrafik och körsätt på dessa gator.

Om ditt företag önskar leverera varor och tjänster till de gator som omfattas av bruttoviktsförbudet skall ni ansöka om dispens för detta. På ansökan ska ni fylla i de företag ni levererar till samt föreslagen körväg. Körvägen ska illustreras som skiss på baksidan av ansökan. Tänk på att svängar och vridmoment inte får förekomma på de gator som omfattas av bruttoviktsförbudet.

För att färdvägen ska bli bästa möjliga går tekniska kontoret igenom föreslagen färdväg och godkänner eller kommer med eventuella ändringar. Godkänd färdväg kommer sedan att anges på tillståndet.

Dispensen gäller per fordon och är giltig i 2 år. Kostnaden är 400 kr/tillstånd. Handläggningstiden för en komplett ifylld ansökan är i normalfallet upp till 4 veckor. Vid godkänd ansökan kommer tillståndet att gälla från när det föregående gick ut.

Vid frågor är du välkommen att kontakta trafikingenjören på 0224-74 75 66 eller tekniska@sala.se

OBS! Under sommarmånaderna kommer handläggningstiden för parkeringstillstånden att förlängas pga. semestertider. Om ditt tillstånd går ut under juni, juli eller augusti så ansök i god tid om ett nytt.

Villkor

Företag med flera.

Avgifter

Avgiften är 400 kronor per tillstånd och tillståndet är giltigt i 2 år.

Sala kommun
0224-74 70 00 (växel) kommun.info@sala.se