StartSjälvserviceSkola - Ansökan
Självservice

Skola - Ansökan

Publicerad 2017-09-14
Uppdaterad 2021-09-27 08:43

Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna underteckna ansökan. Ansökan skickas till nedanstående adress eller lämnas på Medborgarkontoret, Stora Torget, Sala.

Om tjänsten

Här ansöker vårdnadshavare om placering för sitt barn i Sala kommuns grundskolor. Ansökan görs på blankett som skickas till:

Utbildning och arbetsmarknad
Sala kommun
Box 304
733 25  SALA

Alla ansökningar till grundskola/förskoleklass behandlas och beslutas av central handläggare.
 

Om ansökan avser barn i familjehem ska socialtjänst i den placerande kommunen göra ansökan på särskild blankett. Detta gäller både vid placering enligt LVU och SoL.  Länk till blanketten:   Ansökan om skolplacering, socialtjänst

Om ditt barn redan har placering i skola i Sala kommun, men ni av någon anledning önskar ett byte av skola inom kommunen ska du i stället använda tjänsten "Skolval, byte - ansökan"

Om det gäller önskemål om skola vid skolstart, dvs start i förskoleklass höstterminen det år barnet fyller 6 år, ska du använda tjänsten "Önskemål om skola, förskoleklass - anmälan".

Skolplacering

Framkommer det att ett skolpliktigt barn som är folkbokfört i Sala kommun saknar skolplacering kommer kommunens handläggare att placera barnet en skola och kontakta vårdnadshavarna. På landsbygden sker placering på planerad skola, dvs den skola som barnets adress enligt kommunens skolskjutsplanering hör till. I centralorten kan flera skolor vara möjliga och barnet placeras i regel på den skola närmast hemmet där det finns plats.

För att underlätta och snabba på placeringar vill vi helst att vårdnadshavare ansöker om skola i samband med flytt till kommunen. På så sätt finns också möjlighet att påverka vilken skola barnet placeras på.

Prioritering vid skolplacering

Kommunen är enligt Skollagen skyldig att så långt som möjligt uppfylla vårdnadshavarnas önskemål, så länge som detta inte går ut över ”andra vårdnadshavares berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet”.

Enligt Skolnämndens beslut ska skolplacering ske enligt en särskild prioritetsordning: