StartSjälvserviceSkola - Ansökan
Självservice
Publicerad 2021-11-10
Uppdaterad 2024-04-25 11:13
 

Om tjänsten

Här ansöker vårdnadshavare om placering för sitt barn i Sala kommuns grundskolor.

Vi ser gärna att ansökan sker digitalt där du loggar in med BankID på vår e-tjänst. Då båda vårdnadshavarna måste göra ansökan kommer du att behöva ange kontaktuppgifter till den andra vårdnadshavaren, som sedan får ett meddelande att gå in och signera ansökan med sitt BankID.

OBS!

Vårdnadshavare ska endast fylla i en ansökan gemensamt per barn enligt tillvägagångssättet nedan:

  1. En vårdnadshavare signerar via BankID och påbörjar ansökan.
  2. När ansökan är färdigifylld skickas en länk med begäran om signering till den andra vårdnadshavaren. Först när denne har signerat via BankID skickas ansökan in till kommunen och ni får en notifiering om att ärendet är inskickat.

På www.sala.se/minasidor kan ni se statusen för alla era ärenden.

Har du av någon anledning inte möjlighet att ansöka digitalt, finns här även en blankett att skriva ut och fylla i. Blanketten finns också att hämta på Medborgarkontoret, Information Sala, vid Stora Torget. Där kan du även lämna in ifyllda blanketter.

Alla ansökningar till grundskola/förskoleklass behandlas och beslutas av central handläggare.

Ansökan vid placering i familjehem/HVB

Om ansökan avser barn i familjehem/HVB ska socialtjänst i den placerande kommunen göra ansökan på särskild blankett. Detta gäller både vid placering enligt LVU och SoL.  Länk till blanketten:   Ansökan om skolplacering, socialtjänst

Byte av skola inom Sala kommun

Om ditt barn redan har placering i skola i Sala kommun, men ni av någon anledning önskar ett byte av skola inom kommunen ska du i stället använda tjänsten "Skolval, byte - ansökan"

Önskemål om skola inför start i förskoleklass och åk 7

Om det gäller önskemål om skola vid skolstart, dvs start i förskoleklass höstterminen det år barnet fyller 6 år, eller inför högstadiet ska du använda tjänsten "Önskemål om skola, förskoleklass - anmälan". respektive "Önskemål om skola, årskurs 7 - Anmälan". Dessa tjänster är öppna under en ansökningsperiod varpå placering görs. Därefter används denna tjänst, alternativt byte av skola om ni redan har fått en placering på skola i Sala.

Tjänsten är reglerad av kommunen

Skolplacering

Framkommer det att ett skolpliktigt barn som är folkbokfört i Sala kommun saknar skolplacering kommer kommunens handläggare att placera barnet en skola och kontakta vårdnadshavarna. På landsbygden sker placering på planerad skola, dvs den skola som barnets adress enligt kommunens skolskjutsplanering hör till. I centralorten kan flera skolor vara möjliga och barnet placeras i regel på den skola närmast hemmet där det finns plats.

För att underlätta och snabba på placeringar vill vi helst att vårdnadshavare ansöker om skola i samband med flytt till kommunen. På så sätt finns också möjlighet att påverka vilken skola barnet placeras på.

Prioritering vid skolplacering

Kommunen är enligt Skollagen skyldig att så långt som möjligt uppfylla vårdnadshavarnas önskemål, så länge som detta inte går ut över ”andra vårdnadshavares berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet”.

Enligt Skolnämndens beslut ska skolplacering ske enligt en särskild prioritetsordning.

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation, som till exempel BankID, kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

Läs mer om e-legitimation på skatteverket.se

Skolkansliet
0224-74 70 00 (växel) skolkontoret@sala.se