StartSkolstart vid särskilda förhållanden, ansökan om
Självservice

Skolstart vid särskilda förhållanden, ansökan om

Publicerad 2018-01-08
Uppdaterad 2020-06-26 10:11

Om tjänsten

Under särskilda förhållanden kan ett barns skolstart utformas på andra sätt. Med ”särskilda förhållanden” menas att det skulle passa barnet bättre med tidigare eller senare skolgång.

  • Ni kan ansöka om att ert barn ska börja förskoleklass vid fem års ålder.
  • Ni kan ansöka om att ert barn ska få börja årskurs 1 vid sex års ålder (grundskola eller grundsärskola).
  • Ni kan ansöka om att ert barn ska få fullgöra skolplikt från sju års ålder. Skolstarten sker då ett år senare, i förskoleklass eller grundsärskola.

Ange på blankettens baksida eller i bilaga de skäl ni/du vill åberopa för ansökan. Ansökan ska inlämnas senast den 31 januari inför höstterminen.