StartSkola - Byte
Självservice
Publicerad 2021-11-10
Uppdaterad 2024-05-20 13:07
 

Om tjänsten

Denna tjänst används för barn med placering i skola i Sala kommun där byte av skola inom kommunen önskas.

Vi ser gärna att ansökan sker digitalt där du loggar in med BankID på vår e-tjänst. Då båda vårdnadshavarna måste göra ansökan kommer du att behöva ange kontaktuppgifter till den andra vårdnadshavaren, som sedan får ett meddelande att gå in och signera ansökan med sitt BankID.

OBS!

Vårdnadshavare ska endast fylla i en ansökan gemensamt per barn enligt tillvägagångssättet nedan:

  1. En vårdnadshavare signerar via BankID och påbörjar ansökan.
  2. När ansökan är färdigifylld skickas en länk med begäran om signering till den andra vårdnadshavaren. Först när denne har signerat via BankID skickas ansökan in till kommunen och ni får en notifiering om att ärendet är inskickat.

På www.sala.se/minasidor kan ni se statusen för alla era ärenden.

Har du av någon anledning inte möjlighet att ansöka digitalt, finns här även en blankett att skriva ut och fylla i. Blanketten finns också att hämta på Medborgarkontoret, Information Sala, vid Stora Torget. Där kan du även lämna in ifyllda blanketter.

Om önskemålet beror på flytt inom kommunen, eller om sökanden åberopar särskilda skäl som visar att barnets bästa uppenbart innebär att skolbyte ska ske snarast, kan bytet ske under pågående termin. I övrigt behandlas önskemål om byte inför terminsstart. Observera att flytt inom tätorten inte behöver leda till skolbyte.

Val av annan skola än anvisad

Vårdnadshavare som vill välja annan skola än den kommunen anvisar har möjlighet att välja skola, såvida det finns plats och inga betydande organisatoriska svårigheter uppstår.

Enligt Skollagen ska en elev placeras vid den skola som vårdnadshavarna önskar. Därför finns det möjlighet att inlämna önskemål om skolbyte. Sådant byte mellan Sala kommuns skolor görs i normalfallet inför nästkommande terminsstart. Därför ska ansökan om skolbyte vara inlämnad till Skolkontoret senast den 30 april (för höstterminen) respektive den 1 december (för vårterminen), varefter de ansökningar som föreligger inför terminsstarten handläggs i en gemensam process i enlighet med den av Skolnämnden fastställda prioriteringsordningen.

Om sökanden åberopar särskilda skäl som visar att barnets bästa uppenbart innebär att skolbyte ska ske snarast, sker sådant byte (= även under pågående termin). Processen kan dock ta viss tid att genomföra.

OBS! Om ni väljer en annan skola än den kommunen anvisar har ni kanske inte rätt till skolskjuts. Kontakta skolskjutshandläggare för närmare besked.

Undantag från ovanstående gäller byten av skola efter ordinarie placering vid start i årskurs 7. För mer info om önskemål om skola inför högstadiet läs här.

 

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation, som till exempel BankID, kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

Läs mer om e-legitimation på skatteverket.se

Skolkansliet
0224-74 70 00 (växel) skolkontoret@sala.se