StartUtflytt eller byte till skola i annan kommun - Anmälan
Självservice
Publicerad 2023-09-28
Uppdaterad 2023-10-10 14:59
 

Om tjänsten

Denna tjänst används för att informera Sala kommun om en elev :

  • Byter till en skola i annan kommun
  • Flyttar från Sala kommun, men kommer att gå kvar på skola i Sala
  • Flyttar från Sala kommun och byter skola

När en elev slutar på skola i Sala kommun behöver en utflyttningsanmälan göras. För byten mellan skolor i Sala kommun skall ingen utflyttningsanmälan göras. Så länge ni är folkbokförda i Sala kommun bevakar kommunen att eleven går i skola. För att skriva ut en elev behövs information som visar på att elev har fortsatt skolgång någon annanstans eller kommer att vara bosatt utanför Sala kommun.

Byte till skola i annan kommun

Det är den mottagande kommunen eller fristående skolan som beslutar om de tar emot en elev. Nuvarande skola behöver informationen för att skriva ut eleven. Det är den kommun som eleven är folkbokförd i som står för skolkostnaden.

Flytt från Sala kommun

Om en elev flyttar från Sala kommun, men önskar gå på nuvarande skola, behöver skolan i Sala informeras. Eleven har rätt att gå kvar läsåret ut, och även sista årskursen om det är en årskurs kvar. Utöver det finns möjlighet att gå kvar enligt eget önskemål. Den nya kommunen kommer att ta över bevakningen av skolplikten och så småningom även skolkostnaden.

Om en elev flyttar från kommunen och slutar på skola i Sala, behöver nuvarande skola veta var eleven kommer att börja i skola. Är det så att ni ansökt om, men ännu inte fått skolplacering skriver ni det i anmälan.

Anmäl ändring av folkbokföring hos Skatteverket: Innan du skickar in en utflyttningsanmälan gällande skola i Sala kommun är det bra om du anmäler ändring av folkbokföring hos Skatteverket. Bifoga sedan bekräftelse/kopia på din folkbokföringsändring för att styrka er flytt. Vi ser gärna att ni gör det för att underlätta vår hantering. Detta gäller speciellt om ni kommer att flytta från Sverige.

E-tjänst eller blankett

Vi ser helst att ni gör anmälan digitalt i e-tjänsten. Det fungerar så att en vårdnadshavare gör anmälan och sedan skickas en begäran om signering till den andra vårdnadshavaren. När båda signerat skickas anmälan in. I e-tjänsten finns även möjlighet att säga upp eventuell fritidshemsplacering.

Skulle ni inte ha möjlighet att göra anmälan digitalt finns blankett att skriva ut och fylla i. Blanketten lämnas till nuvarande skola.  Uppsägning av fritidshem skickas till Skolkontoret, eller lämnas på Medborgarkontoret, Stora Torget, Sala.

Villkor

Denna tjänst används för elever som omfattas av skolplikt, det vill säga förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola.