StartUtflyttningsanmälan
Självservice
Publicerad 2018-08-30
Uppdaterad 2023-04-27 14:18

Skriv ut och fyll i blanketten och lämna till nuvarande skola.

 

Om tjänsten

När en elev slutar på skola i Sala kommun behöver en utflyttningsanmälan göras.

I utflyttningsanmälan anges ny skola eller kommun, datum för bytet samt om man kommer att flytta från kommunen eller bo kvar.

Utflyttningsanmälan lämnas till administratören på den skola som eleven går på.

För byten mellan skolor i Sala kommun behövs ingen utflyttningsanmälan göras.

Fritidshem sägs upp separat i tjänsten Fritidshem - uppsägning.