Nyhet
Publicerad 2024-04-17
Uppdaterad 2024-04-17 08:01

På skolnämndens sammanträde beslutades igår, tisdag 16 april, att avveckla Salbo förskola till årsskiftet 2024/2025.

Med anledning av det beslut som fattades av skolnämnden den 18 december 2023, ”Hållbar framtida organisation för förskolan samt grundskolans årskurs f-6, med fokus på kvalitet” (DNR 2023/139) och prognoser för en sjunkande andel barn i förskoleålder, finns ett uppdrag att se över förskolans framtida struktur.

Skolnämnden har därmed beslutat att avveckla Salbo förskola till årsskiftet 2024/2025, med syfte att skapa en mer effektiv organisation med högre kvalitet. Totalt är det 22 barn som i höst berörs av beslutet.

"Det minskande antalet barn i förskolan gör att vi behöver ställa om verksamheten. Nu lägger vi fullt fokus på att fortsätta utveckla kvaliteten i såväl skola som förskola." - Anders Wigelsbo, skolnämndens ordförande

Det här händer nu

Under april månad får vårdnadshavare information om beslutet. Senare under året kommer även ytterligare information om att, vårdnadshavare med barn på Salbo förskola, kan lämna önskemål till annan förskola. Där inget annat önskemål görs anvisas barnen till Klockarbo förskola. Detta för att i god tid hinna hantera förändringarna för verksamheten.

Skolkontorets personal, tillsammans med de fackliga organisationerna, informeras om beslutet och en risk- och konsekvensanalys kommer att genomföras, både centralt och på enheten. Skolkontoret kommer att säga upp sitt hyresavtal för fastigheten, så att kommunstyrelsen kan hyra ut eller sälja fastigheten till annan aktör.

"Vi kommer att informera berörd personal och vårdnadshavare om hur processen framåt kommer att se ut." - Maria Nummelin, verksamhetschef förskola

Protokoll och ärendehandlingar

Protokoll och ärendehandlingar finns att ta del av för sammanträdet. Det fullständiga protokollet från sammanträdet publiceras när det är justerat.

Kontakt

Anders Wigelsbo (C), ordförande
0224-74 71 01 anders.wigelsbo@sala.se
Maria Nummelin, Verksamhetschef förskola
0224 - 74 80 15 Maria.Nummelin@sala.se