Nyhet
Publicerad 2022-12-14
Uppdaterad 2024-05-31 11:25

El och andra resurser behövs för att producera vårt fantastiska dricksvatten. Genom att spara på vattnet sparar du också el. #hållbarvattenanvändning

Branschorganisationen Svenskt vatten har tillsammans med ett flertal VA-bolag och kommuner tagit fram ett nationellt material för hur vi kommunicerar kring hållbar vattenanvändning. Materialet är tänkt att lyfta de viktiga frågorna om vatten och skapa en igenkänning över hela landet. Konceptet består av tre delar; den stora berättelsen, de vardagliga tipsen och det kritiska läget. Genom en bättre förståelse att vatten är det allra viktigaste livsmedlet (den stora berättelsen) och tips på hur alla kan bidra till att spara vatten (de vardagliga tipsen) hoppas vi kunna undvika till exempel bevattningsförbud under torra somrar (det kritiska läget). Mer information om projektet finns här