Nyhet
Publicerad 2020-11-13
Uppdaterad 2024-01-05 08:32

Tre ledare inom orientering och skidor tog hem årets föreningsledarstipendium genom Sten-Åke Holmberg Sala OK och Sofia Klinga och Elinor Lingblom IFK Sala. Jan-Erik "Bollen" Eriksson tilldelades Kulturstipendiet och Friteatern får ett hedersdiplom. Kulturarvsstipendiet gick till Anders Lindberg. Beslutet togs av Kultur- och fritidsnämnden vid deras sammanträde den 11 november.

Årets stipendiater

Föreningsledarstipendiet - Elinor Lingblom & Sofia Klinga/Sten-Åke Holmberg

Föreningsledarstipendiet delas mellan Elinor Lingblom och Sofia Klinga, IFK Sala och Sten-Åke Holmberg, Sala OK. 
Elinor Lingblom och Sofia Klinga för deras driv och engagemang för IFK Salas ungdomar.
Sten-Åke Holmberg för hans engagemang i Sala OK som kommer många Salabor till del. Stipendiesumman på 32 000 kronor delas lika mellan ledarna och klubben.

Kulturstipendiet - Jan-Erik Eriksson

Kulturstipendiet på 25.000 kronor tilldelas Jan-Erik Eriksson för hans intresse av Salas
historia och hans vilja att delge allmänheten sina kunskaper och bidra till ökad kunskapsbildning. 

Hedersdiplom tilldelas Friteatern med motiveringen:
200 000 personer har sett dem. 900 byar har de besökt. De bildades 1973 men väljer nu att avveckla sin produktion.

Kulturarvsstipendiet - Anders Lindberg

Kulturarvstipendiet på 30.000 kronor tilldelas Anders Lindberg för hans ideella arbete kring Tärna bygdegård. 
 

Kontakt

Roger Nilsson, Kultur- och fritidschef
0224-74 78 21 kulturfritid@sala.se