StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningNy VA-taxa från och med 1 januari 2021
Nyhet
Publicerad 2020-12-22
Uppdaterad 2024-05-31 11:25

Kommunfullmäktige beslutade den 21 december att en ny VA-taxa börjar gälla från och med 1 januari 2021. Avgiften höjs med 6% jämfört med gällande VA-taxa.

Alla fastigheter som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp är en del av VA-kollektivet i Sala kommun och verksamheten bekostas med hjälp av en VA-taxa. Verksamheten ska bedrivas till självkostnadspris och ha ett nollresultat, det vill säga vare sig gå med vinst eller förlust. Det är kommunfullmäktige som beslutar om VA-taxan. 

VA-taxans nivåer behöver ses över varje år så att de motsvarar faktiska kostnader och planerade nödvändiga åtgärder. Avgifterna ska täcka driftkostnader, framtida underhållsbehov och utbyggnad av allmänt VA. Under år 2020 har VA-kollektivet haft något högre kostnader än beräknat samtidigt som intäkterna för vattenförbrukningen har varit lägre än beräknat. 

Vi strävar efter att uppnå en god kommunövergripande planering som bidrar till att taxeutvecklingen kan bli jämnare och mer kundvänlig, så att det inte blir så stora förändringar i taxan från år till år.

Exempel från den nya VA-taxan

För en vanlig villa med en förbrukning på 150 m3 vatten innebär den föreslagna höjningen cirka 30 kr/månad (6% höjning).  
För ett flerbostadshus med 15 lägenheter och en förbrukning på 2 000 m3 innebär den föreslagna höjningen cirka 20 kr/lägenhet och månad (6% höjning).