StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningFramtidens dricksvattenförsörjning i Sala
Nyhet
Publicerad 2019-05-06
Uppdaterad 2024-05-31 11:25

Ett arbete med hur framtidens dricksvattenförsörjning i Sala ska skyddas kommer att påbörjas under 2019.

Vårt dricksvatten

Alla invånare i Sala kommun får sitt dricksvatten från grundvatten.

Totalt finns sex stycken olika vattenverk i kommunen. Dessa finns vid Knipkällan, Ransta, Möklinta, Broddbo, Sätrabrunn och Hedåker. Badelundaåsens stora grundvattenmagasin försörjer den största delen av medborgarna med dricksvatten.

Vattenmagasinen runt Knipkällan samt Ranstas vattentäkt Härsved är skyddade genom äldre vattenskyddsområden, men de övriga saknar vattenskyddsområden helt.

Revision av våra vattenskyddsområden

Historiskt har man ofta ansett att det finns en obegränsad mängd grundvatten i åsarna, men de senaste årens torra somrar och nederbördsfattiga vintrar har gjort att vattennivåerna nu är rekordlåga. Detta kan förutom vattenbrist medföra risk för försämrad kvalitet på dricksvattnet.

För att skydda de befintliga grundvattentäkterna har Samhällstekniska enheten fått i uppdrag att under 2019 ta fram ett förslag till revidering av befintliga vattenskyddsområden och föreskrifter. Det ska även tas fram ett förslag på nya vattenskyddsområden med tillhörande föreskrifter för de vattentäkter där det idag saknas skydd.

Hållbar, klimatanpassad och säker dricksvattenförsörjning

Sala kommun växer och ambitionen är att befolkningen ska fortsätta att öka. En hållbar dricksvattenförsörjning är en avgörande del i detta. Om trenden med sjunkande grundvattennivåer fortsätter behöver vi ha en långsiktig beredskap för hur dricksvattenförsörjningen i kommunen ska säkras.

Därför har Samhällstekniska enheten också fått i uppdrag att ta fram en strategi för hur framtidens dricksvattenförsörjning i Sala kommun ska bli långsiktigt hållbar, klimatanpassad och säker. Arbetet med dessa utredningar börjar nu och kommer att fortsätta under hela 2019.