StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listning8,7 miljoner till vård och omsorgs-projekt
Pressmeddelande 2018-06-01, kl. 11:00 Sala kommun
Logotyp
Publicerad 2018-06-01
Uppdaterad 2018-06-05 12:39

Sala kommun får ta del av 8,7 miljoner ur Europeiska socialfonden, för projektet: 'Välfärdsteknologi inom vård och omsorg'.

Europeiska socialfondens Svenska råd finansierar projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Under perioden 2014 - 2020 investerar fonden ca 880 miljoner kronor till olika projekt. Sala kommun får nu ta del av 8,7 miljoner, under 24 mån, för projektet: ”Välfärdsteknologi inom vård och omsorg”.

"Vi är oerhört glada över att blivit beviljade det här bidraget. Det ger oss möjligheten att utveckla våra tjänster inom det digitala området." - Per Ström, Socialchef.

Projektet

Projektet ”Välfärdsteknologi inom vård och omsorg” ska ge medarbetare i vård- och omsorg kompetensutveckling i att använda digitala verktyg för att säkerställa god kvalitet och för att underlätta effektivisera arbetet. 

Attraktionskraften för vård- och omsorgsyrkena ska öka vilket bidrar till framtida arbetskraftsförsörjning och göra det möjligt för nya grupper att etablera sig på arbetsmarknaden.

Arbetsplatslärande

Projektets huvudsakliga aktiviteter kommer att genomföras i strukturer för arbetsplatslärande. Deltagande enheter kommer att få stöd för att utveckla arbetsplatslärande och kompetenshöjning för att leda arbete som främjar användande av ny teknik.

Arbetsplatslärande är ett förhållningssätt till lärande på arbetsplatsen. Den stora skillnaden mellan arbetsplatslärande och andra former av kompetensutveckling är att arbetstagare och organisation utvecklas parallellt.

Mer information

Anneli L Sundin, Verksamhetschef
0224-74 90 08 anneli.l.sundin@sala.se

Relaterade kategorier