StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningSala kommun och Trafikverket ökar säkerheten på väg 70
Nyhet
Publicerad 2018-04-13
Uppdaterad 2018-12-04 16:44

Trafikverket förbereder nu tillsammans med Sala kommun åtgärder längs väg 70 mellan Sala – Kumla - Simtuna. Trafikverket kommer att starta arbetena under 2018.

Trafikverket vill öka säkerheten på väg 70 mellan Kumla och Simtuna. Vägens sidoområde ska göras säkrare och skyltad hastighet ska vara 80 km/tim på hela sträckan. Det kan även bli aktuellt att räffla mittlinjen och att se över passager för jord- och skogsbruksmaskiner.

Vid Kumla kyrkby kommer Trafikverket att göra en vägplan för att kunna bygga en planskild korsning över järnvägen som ersätter dagens plankorsning med bommar och signaler. Dessutom planeras en gång- och cykelväg längs väg 70 från Kumla kyrkby till Sala. Trafikverket och Sala kommun kommer tillsammans undersöka hur gång- och cykelvägen ska anslutas i Sala.

Planeringsarbete pågår också för att möjliggöra för en gång- och cykelväg mellan Kumla – Ransta. Detta för att få en helhetslösning på sträckan Sala – Kumla –Ransta. Att få en helhetslösning för en gång- och cykelväg för sträckan Sala – Kumla – Ransta är viktigt för ökad trafiksäkerhet, tillgänglighet, trygghet och rekreation.

Medverkande i ovanstående arbete är också Region Västmanland.
 

Relaterade kategorier