StartBarn och utbildningFörskola och familjedaghemPedagogisk omsorg / familjedaghem i Sala kommun
Informationstjänst
Publicerad 2020-06-26
Uppdaterad 2021-12-13 14:45

Familjedaghem/dagbarnvårdare är en form av pedagogisk omsorg. Verksamheten bedrivs vanligtvis i dagbarnvårdarens hem.

Vad är pedagogisk omsorg?

Pedagogisk omsorg vänder sig till barn i samma åldrar (1–12 år) som de barn och elever som går i förskola och på fritidshem. Verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande. Huvudmannen ska systematiskt följa upp och utvärdera verksamheten. Huvudmannen är kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse om det är en fristående verksamhet.

Hur och var verksamheten bedrivs ser olika ut. Både kommuner och fristående huvudmän kan bedriva pedagogisk omsorg. Det finnas många olika sorters fristående huvudmän som bedriver pedagogisk omsorg, till exempel en person som bedriver pedagogisk omsorg i sitt eget hem – familjedaghem.

Kommunala dagbarnvårdare

I Sala finns det tre kommunala dagbarnvårdare - en i tätorten och två i Öja/Kumla. Vår verksamhet styrs av skollag (främst kap 25), barnkonventionen samt förskolans Läroplan (Lpfö 18) som är vägledande för vårt arbete.

Utbildning och arbetsmarknadsnämnden beslutade 2021-06-15 att avveckla den kommunala verksamheten med dagbarnvårdare. Verksamheten finns kvar  till 1 augusti 2022.

Områden/Dagbarnvårdare

Mamre

  • Susanne Hansson

Öja / Varmsätra

  • Carina Fjärrstrand

Kumla

  • Maarit Dunvinge

 

Fristående familjedaghem i Sala kommun

 

Det finns även fristående familjedaghem i Sala kommun.

Relaterade länkar