StartHemtjänsten, Team 6 Dalhem
Kontaktobjekt

Hemtjänsten, Team 6 Dalhem

Publicerad 2016-10-20
Uppdaterad 2018-10-16 15:25

Adress: Hyttgatan 5 D, 733 31 Sala

Telefon: 0224-74 92 76 (hemtjänstlokal)
Telefontider:

Fax: 0224-192 98
E-post: vardomsorg@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Hemtjänstorganisationen är spridd över hela kommunen och består av 9 team.

Ansökan

Den som vill ansöka om serviceinsatser ska kontakta enhetschef på det hemtjänstområde denne tillhör, eller någon av biståndshandläggarna tfn 0224-74 90 69.

Relaterade kategorier