StartHemtjänsten - Team 6
Kontaktobjekt
Publicerad 2016-10-20
Uppdaterad 2023-06-19 14:04

Adress: Hyttgatan 5 D, 733 31 Sala

Telefon: 0224-74 92 76 (hemtjänstlokal). Samordnare Jaana Häljesgård 0224 - 74 92 02
Telefontider:

Fax: 0224-192 98
E-post: vardomsorg@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Hemtjänstorganisationen är spridd över hela kommunen och består av nio team.

Ansökan

Den som vill ansöka om serviceinsatser ska kontakta enhetschef på det hemtjänstområde denne tillhör eller Biståndsenheten.

Relaterade kategorier