StartUngdomsteamet
Kontaktobjekt
Publicerad 2016-09-28
Uppdaterad 2024-01-19 13:42

Adress: Hyttgatan 5 A, 733 31 Sala
Besökstider: Endast bokade besök.

Telefon: 0224-74 96 70
Telefontider:

Fax: 0224-192 98
E-post: ungdomsteamet@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Välkommen till oss på Ungdomsteamet. Vi tillhör Barn och ungdomsenhetens öppenvård i Sala kommun. Ungdomsteamet arbetar förebyggande, ger råd, stöd och behandling till ungdomar och deras familjer i frågor som rör alkohol/narkotika, andra droger samt kriminalitet och övrigt normbrytande beteende. Målgruppen är 13–21 år men insatser riktade mot yngre förekommer där behov finns.

Klicka på länken för att komma till Ungdomsteamets sida

Ungdomsteamet - Öppenvård och förebyggande barn, ungdom och familjer - Sala kommun