StartFörebyggandeteamet
Kontaktobjekt
Publicerad 2016-09-28
Uppdaterad 2023-02-20 14:05

Adress: Lasarettsgatan 6, 733 38 Sala
Besökstider: Endast bokade besök.

Telefon: 0224-74 96 70
Telefontider:

Fax: 0224-192 98
E-post: Forebyggande@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

En del av öppenvården som bedriver ett uppsökande förebyggande arbete i syfte att erbjuda familjer i Sala tidiga insatser. Även rådgivning till både professionella och föräldrar.

Målgruppen

Barn och ungdomar 0-21 år samt vårdnadshavare eller andra anhöriga.

Målet

Att förhindra att barn och unga far illa genom att bedriva ett uppsökande förebyggande arbete. Arbetet genomförs till stor del på förskolor och skolor i Sala kommun där syftet är att erbjuda familjer och barn stöd genom tidiga riktade och snabba insatser. 

Ett förebyggande arbete som dels ska nå ut till stora delar av kommunens invånare samt även riktade insatser mot grupper eller klasser där ett behov identifierats. 

Stöd till vårdnadshavare vid oro för barn och unga som kan kontakta teamet för vägledning råd och stöd.  

Bild

Fasadbild: Drogförebyggande ungdomsarbete