StartDrogförebyggande ungdomsarbete
Kontaktobjekt

Drogförebyggande ungdomsarbete

Publicerad 2016-09-28
Uppdaterad 2020-03-04 13:57

Adress: Lasarettsgatan 6, 733 38 Sala
Besökstider: Endast bokade besök.

Telefon: 0224-74 96 35
Telefontider:

Fax: 0224-192 98
E-post: vardomsorg@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Sala kommun bedriver ett aktivt arbete med missbruksfrågor inom kommunen. För ungdomar och unga vuxna bedrivs i dag dels ett förebyggande arbete mot att unga personer hamnar i missbruk och dels ett arbete att motivera en ung person i missbruk att vilja vara nykter och drogfri.

Målgruppen

Målgruppen för arbetet är ungdomar och unga vuxna i åldern 13-21 år som befinner sig i riskzonen för missbruk eller är i ett missbruk. Ungdomarna ska kunna får hjälp och stöd att ta hälsosamma beslut, vilket sker i uppsökande verksamhet på ungdomarnas arenor men också i direkta behandlande och motiverande samtal.

Arbetet innefattar även råd och stöd till oroliga föräldrar och ett samarbete med familjebehandlarna i Sala kommun.

Målet

Målet med arbetet är att påverka ungdomar och unga vuxna att avstå från droger och en kriminell- och narkotikarelaterad livsstil samt att ge de personer som redan har en sådan livsstil styrka att komma ifrån denna.

Arbetet bedrivs av en person i samverkan med andra både professionella och ideella aktörer i kommunen.

Bild

Fasadbild: Drogförebyggande ungdomsarbete