StartPark
Kontaktobjekt
Publicerad 2023-08-31
Uppdaterad 2023-08-31 13:05

Adress: Verkstadsgatan 7, 733 38 Sala

Telefon: 0224-74 70 00 (växel)
Telefontider:

Fax: 0224-67 78 00
E-post: samhallsbyggnad@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Enheten Park tillhör Tekniska kontoret och ansvarar för parker och grönytor.

Personal och underenheter

Chef

Tillhör enhet

Underenheter

Personal