StartTeknisk service
Kontaktobjekt

Teknisk service

Publicerad 2016-09-30
Uppdaterad 2019-06-13 11:00

Adress: Rådhusgatan 4C, 733 30 Sala

Telefon: 0224-74 70 00 (växel)
Telefontider:

Fax: 0224-188 50
E-post: samhällsbyggnad@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Enheten teknisk service har bland annat hand om slamtömning från enskilda hushåll, bilpool, centralförråd och verkstad.