StartJessica Havela, Projektledare
Kontaktperson

Jessica Havela, Projektledare

Publicerad 2021-02-26
Uppdaterad 2021-02-26 14:12

Ärenden

ESF-projekt Kvinna in i Sverige

Adress: Drottninggatan 5, 733 30 SALA
Telefon: 0224-74 98 33
Fax: 0224-188 50
E-post: jessica.havela@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala