StartThomas Nordström, Förrådstekniker
Kontaktperson
Publicerad 2016-09-30
Uppdaterad 2022-11-08 11:21
Sala kommun, Park

Ärenden

Interna beställningar av förbrukningsmaterial.

Adress: Fabriksgatan 12, 733 39 Sala
Telefon: 0224-74 75 83
Fax: 0224-67 78 00
E-post: thomas.nordstrom@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala