Kontaktobjekt
Publicerad 2017-08-21
Uppdaterad 2023-04-26 13:10

Adress: Assar Janssons väg 2, Saladamm, 733 91 Sala

Telefon: 0224-74 85 86

E-post: utbildning.och.arbetsmarknad@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Huvudbild

Om oss

Åby skola ligger i Saladamm, en knapp mil norr om Sala. Skolan har elever från förskoleklass och upp till år 3. I skolans lokaler finns även ett fritidshem.

Välkommen till Åby skolas kontaktsida

Vår skola har en gemensam målsättning som vi uttrycker med ledorden Trygghet, Respekt, Ansvar, Gemenskap och Ärlighet.

 • Alla ska känna trygghet och gemenskap i vår skola.
 • Alla visar respekt för varandra och vår miljö.
 • Alla tar eget ansvar för sitt arbete och lärande.
 • Alla är ärliga.

Hur vi arbetar

Mål och styrdokument

En skola har en mängd olika mål och styrdokument att arbeta efter. Det finns tre nationella, ett kommunalt och ett lokalt plandokument som är styrande för grundskolans verksamhet:

 • En nationellt fastställd läroplan anger skolans värdegrund och grundläggande mål och riktlinjer.
 • En nationellt fastställd kursplan för varje enskilt ämne.
 • En nationellt fastställd timplan som anger minsta garanterade tid som eleverna har rätt att få lärarledd undervisning i olika ämnen.
 • En kommunalt fastställd skolplan som visar hur kommunens skolor ska organiseras och utvecklas.
 • En lokal arbetsplan på varje enskild skola som är en anpassning av läroplanens, kursplanernas och skolplanens innehåll till skolans organisation, arbetssätt och lokala förhållanden.

Samverkan mellan hem och skola

Skolportalen Schoolsoft är ett Internetbaserat kommunikationsverktyg mellan skolan och hemmet. Schoolsoft används i alla kommunens skolor. I skolportalen finns bland annat rapportering om närvaro, möjlighet att frånvaroanmäla, lektionsplaneringar, aktuella nyheter samt inplanerade läxor och provschema. Skolportalen underlättar det dagliga pedagogiska och administrativa arbetet för lärarna och men ger också vårdnadshavare större insyn i elevernas dagliga verksamhet och de kan därmed hjälpa sina barn att strukturera vardagen på bästa sätt.

Bibliotek, datorer och IT-stöd

Ett Skolbibliotek finns på Åby skola. Dessutom kommer stadsbibliotekets bokbuss till skolan ca 1 gång/månad där eleverna har möjlighet att låna böcker både till hemmet och skolarbetet. I varje klassrum finns en dator som även eleverna kan använda i sitt skolarbete. Dessutom finns en mindre datasal där eleverna får undervisning i att bl. a skriva på datorn.

Traditioner

Att ha traditioner på en skola är en viktig del av skapandet av en "vi-känsla". Här är ett urval av de traditioner som finns på vår skola.

 • Skogen: förskoleklass och åk 1 går till skogen en eftermiddag varje vecka, oavsett väder.
 • Hela skolan sjunger. Ca 1 gång per månad.
 • Luciafirande som åk 3 ansvarar för.
 • Julpyssel: i åldersblandade grupper från 5 år–9 år.
 • Musikfestival där de elever som vill får uppträda med egen sång eller med singback.

Praktisk information

 • Frånvaroanmälan
  Frånvaroanmälan görs på Schoolsoft eller på tel. 0224-74 86 13 kl 7.00-7.40 eller tel. 0224-74 86 12 efter kl 7.40
 • Ledighetsansökan
  Om en elev behöver en kortare ledighet från skolan ska en skriftlig ansökan lämnas in till skolan. Endast om synnerliga skäl föreligger får längre ledighet beviljas.