StartFörskolor i Sala kommunÄngshagens förskola
Kontaktobjekt
Publicerad 2017-08-09
Uppdaterad 2023-06-09 08:14

Adress: Norrskensgatan 1, 733 40 Sala

Telefon: 0224-74 80 68

E-post: susanne.karlsson3@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Huvudbild

Om oss

Ängshagens förskola ligger i södra delen av Sala tätort. Förskolan har 4 avdelningar och ligger i anslutning till Ängshagenskolan.

Ledningen har ordet

Förskolan består av fyra avdelningar: grankotten och tallkotten för barn 1-3 år och granen och tallen för barn 3-5.

Vår verksamhet styrs av skollag och förskolans Läroplan (Lpfö 98/10). Den bygger på att ge barnen en bra språkutveckling genom samspel, dialog och kommunikation. Vi synliggör också matematik och skapar möjlighet för barnen att utveckla sina matematiska begrepp. Leken är den viktigaste metoden för lärande och det ska ske i lustfyllda former.

Personalen har hög kompetens och är utbildade barnskötare och förskollärare.

Leken och det lustfyllda lärandet lägger grund för det livslånga lärandet och det finns som en röd tråd i verksamheten. Närheten till naturen gör att den ofta används som "läranderum" i vår verksamhet

Ängshagens förskola skall vara en förskola där alla, barn och vuxna, kan känna sig trygga. Förskolan skall präglas av en lärorik miljö.